Během výluky budou platit následující omezení:
- Přeprava jízdních kol je v autobusech náhradní autobusové dopravy (NAD) vyloučena.
- Přeprava cestujících na vozíku není v autobusech náhradní autobusové dopravy (NAD) garantována.
- Přeprava kočárků je možná pouze do vyčerpání kapacity v autobusech náhradní autobusové dopravy (NAD).
- Přeprava cestujících v 1. vozové třídě není v autobusech náhradní autobusové dopravy (NAD) zajištěna.

S ohledem na počet autobusů náhradní dopravy je nutno u skupinových přeprav cestujících (školní výlety, turistické akce apod.) nahlásit požadavek na přepravu. Požadavek je nutno uplatnit minimálně 72 hodin před plánovaným odjezdem, a to buď telefonicky na tel.: 221 111 122, nebo e-mailem: info@cd.cz.