Původní zpráva informovala o uzavírce ulice Osvobození od 1. března do 15. dubna z důvodu rekonstrukce kanalizace. „Termín nemohl být respektován vzhledem k nízkým venkovním teplotám. Podle vyjádření zástupce technických služeb města v mrazech nelze frézovat vozovku,“ informoval silniční technik odboru dopravy a silničního hospodářství městského úřadu Josef Landa.

Rekonstrukce začne ve středu 7. března od 8 hodin. Datum dokončení této první etapy zůstává 15. dubna.