Větší z pozemků má výměru 584 metrů čtverečních. Je na něm parkoviště pod Tyršovým mostem.

Druhý, mnohem menší, má plochu 83 metrů čtverečních. Tvoří ho trávník s herními prvky v oploceném areálu mateřské školy. „Při prověřování minulosti pozemku bylo zjištěno, že se dnešní pozemek skládá z části původní parcely, která byla vedena jako historický majetek obce. Město však potvrdilo, že v daném termínu neuplatnilo návrh vůči katastrálnímu úřadu ani nepodalo žalobu na určení vlastnického práva u soudu. Pozemek se tak stal majetkem státu. Nyní byl bezúplatně z důvodu veřejného zájmu a hospodárnosti s omezujícími podmínkami po dobu 10 let převeden do vlastnictví města Litoměřice,“ konstatovali zástupci úřadu, spravujícího majetek státu.