Pozemky v katastru Píšťan mají celkovou výměru 10 422 metrů čtverečních. Nacházejí se pod vodní plochou, která je součástí uměle vytvořeného jezera, které vzniklo v 50. a 60. letech 20. století zatopením bývalé pískovny.

„Menší z pozemků o výměře 824 metrů čtverečních byl v roce 1945 předmětem konfiskace. Později byl dán do přídělu. Přídělci se pak pozemku vzdali a příděl byl v roce 1958 odevzdán do majetku společnosti Severočeská Prefa, národní podnik Ústí nad Labem. Druhý větší pozemek o výměře 9 598 metrů čtverečních byl rovněž předmětem konfiskace a následně byl předmětem přídělu Národního pozemkového fondu,“ uvedl ÚZSVM.

Dva pozemky pod hladinou Píšťanského jezera u Lovosic byly předmětem elektronické dražbyZdroj: ÚZSVM