Kartami však mohou zamíchat také vlastníci pozemků, pod nimiž je ukryto bohatství štěrkopísku. Také na nich závisí, zda se s těžbou začne nebo ne. Deníku se podařilo zajistit vyjádření jednoho z vlastníků orné půdy v oblasti spadající pod těžební záměr firmy Jampílek. Ten je rozhodnutý jasně. Své pozemky Jampílkovi neprodá.

„Pozemky s písky jsou v této oblasti prakticky všude. Je to komodita, nejsou to banány, nekazí se to. Proto v mém úmyslu není se těchto pozemků zbavovat. Svou hodnotu budou mít i za deset let," uvedl majitel pozemků v katastrálním území obce Lukavec. Jeho jméno má Deník k dispozici. On sám však nechtěl být uváděn.

Podle katastru nemovitostí je v majetku soukromých vlastníků většina pozemků. Těžební záměr se navíc týká orné půdy s vysokou hodnotou prvního až druhého stupně. „Hlavním střetem je právě zábor kvalitní zemědělské půdy. V tomto ohledu bude vzhledem k velikosti záboru příslušným rozhodujícím orgánem ministerstvo životního prostředí," sdělila tisková mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Hanáčková. Ta dodala, že i krajský úřad vnímá majetkové vztahy sporně. „Jsou tam spory s obcí a s některými vlastníky pozemků, a to včetně konkurentů v branži," prozradila Hanáčková.

Firma Jampílek však již ve směru majetkových vyrovnání určité kroky podniká. Počítá s tím, že majitelé budou chtít pozemky prodat.

„Musejí být vypořádané vlastnické vztahy. V tomto směru již v tuto chvíli jednáme. Pokud na naše podmínky vlastníci pozemků nepřistoupí, nic se dít nebude. V tom případě by těžba nebyla. Tak je to ze zákona," konstatoval zástupce firmy Jampílek pro Litoměřicko Miroslav Mužík.

V tuto chvíli probíhá projednávání návrhu změny územního plánu. Ten již obec Lukavec odsouhlasila. Jinak ani jednat nemohla podepsala totiž s Jampílkem smlouvu. „Proces pokračuje standardním způsobem. My jako obec se jím budeme zabývat až po jeho zpracování," řekl starosta obce Lukavec Tomáš Šenfeldr.

„Zatím daly svá stanoviska dotčené orgány. Obec se s nimi musí vypořádat, pokud to vůbec lze. Dále proběhne veřejné projednání, teprve poté se k němu bude vyjadřovat krajský úřad odbor územního plánování. A to pouze v případě, že od záměru obec neustoupí," vyjádřila se k problému Magdalena Hanáčková.

Změna územního plánu není poslední nezbytností pro zahájení těžebních prací. Odbor životního prostředí a zemědělství bude uplatňovat také požadavky ke způsobu rekultivace.