Protipožární zabezpečení nepodceňují například v Domově se zvláštním režimem v Terezíně, kde pečují o dospělé osoby s chronickým duševním onemocněním nebo s kombinovaným postižením. Ředitelka Jana Ryšánková uvedla, že domov je od roku 2018 vybaven novou moderní protipožární signalizací.

„Požární čidla jsou rozmístěna jak na pokojích klientů, tak i v kuřárnách. V případě vzniku požáru okamžitě vidíme, kde přesně hoří. Součástí systému jsou i automatické dveře, které zamezují šíření případného požáru,“ popsala Ryšánková s tím, že s požáry v domově už zkušenosti mají. „Někteří naši klienti jsou silní kuřáci. Hořelo tu například v kuřárně nebo přímo na pokoji, kde vzplál noční stolek. Díky zmíněné signalizaci byly tyto požáry zaznamenány vždy včas a vyškolený personál si s nimi dokázal rychle poradit,“ prozradila ředitelka.

Podle jejích informací jsou někteří obyvatelé terezínského domova nepohybliví a jejich evakuace v případě většího požáru by byla složitější. „I na takovou situaci je personál připravený. Pokoje imobilních klientů jsou navíc umístěny v přízemí, aby bylo možné je v případě nefungujících výtahů dostat snadno z budovy ven,“ doplnila Ryšánková.

Provedli preventivní cvičení

Letos na jaře by v Domově se zvláštním režimem rádi ve spolupráci s hasiči požární preventivní cvičení realizovali. Myšlenka na něj podle Ryšánkové vznikla už před vejprtskou tragédií.

Jedním z předešlých preventivních cvičení, které litoměřičtí profesionální hasiči absolvovali v obdobném zařízení, bylo loni v Domově sociální péče na Skalici nedaleko Litoměřic. Ten je určený pro osoby s kombinovaným postižením a pro osoby s mentálním postižením. Deníku to řekl vedoucí oddělení IZS a služeb Územního odboru v Litoměřicích David Ďuriš.

„Na letošní rok prozatím žádná cvičení naplánována nejsou. Jejich rozvrh budeme mít k dispozici na přelomu ledna a února. Každopádně se je v takových zařízeních snažíme dělat pravidelně. Zaměřujeme se na taktiku zvládnutí zásahu, neboť manipulace s mentálně postiženými lidmi je problematická,“ uvedl Ďuriš. Loňské cvičení v domově na Skalici podle něj neukázalo na žádné větší nedostatky v zařízení. Hasiči si tam například ověřili, že postupy, které mají na tyto příležitosti stanovené, jsou v reálu uskutečnitelné.

„Zároveň si vyzkoušeli také komunikaci s tamními klienti, aby v případě skutečného požáru, věděli jak s nimi jednat a zásah proběhl hladce,“ doplnil Ďuriš.