Vodovod z roku 1937 je přímo v chodníku. Loni ulici kvůli jeho špatnému stavu potkala série havárií, lidé byli několik dní bez vody. Potrubí je uloženo mělčeji, než by mělo, a vede souběžně s novější kanalizací.

SČVaK navrhuje původní kanalizaci z roku 1910 zrušit a vodu připojit na nově zrekonstruovaný vodovodní řad. Dalším problémem je odvod dešťových vod. Řešením by mohlo být využití stávající dešťové kanalizace v Zámecké. Pro její napojení by mohla být využita nyní nepoužívaná trasa kanalizace.

Bude-li vše bez komplikací, společnost by s rekonstrukcí mohla začít v roce 2019. Poslední fází oprav je rekonstrukce vozovky, kterou opraví město, jež také odvodní komunikaci s napojením na dešťovou stoku v Zámecké.

Jen několik hodin vydrželo opravené potrubí vodovodního řadu v Terezínské ulici v Lovosicích. V podvečer opět vytriskl gejzír pitné vody, který ohrožoval několik domů v blízkosti silnice. Hrozilo, že voda, kterou nestačil kanál odvest nateče do dvorů rodi
FOTO: Opravený vodovod v Lovosicích opět praskl