Vzhledem k tomu, že toto zranění není jeho prvním, mohlo by se stát, že se opět stane terčem střelby, případně jiného útoku. Proto se zaměstnanci útulku i kocourovi nálezci aktivně snaží sehnat mu nový domov. V několika příštích dnech bude kocour k odběru v Kočičím domově Sluníčko v Dobříni.

Protože už je situace kolem potulných koček ve městě poměrně vážná, rozhodlo se několik dobrovolníků založit Spolek pro zvířata v Litoměřicích. Tento spolek by se měl aktivně zapojovat do dění okolo toulavých koček, obstarávat jejich krmení, veterinární péči a zejména kastraci. Zároveň by měl usilovat o umístění co největšího počtu zvířat k novým majitelům do normální péče.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o snadný úkol, shání tento spolek do svých řad dobrovolníky, kteří by pomáhali s krmením zvířat venku, osvětou ohledně kastrací, inzercí nalezených koček nebo s jinými aktivitami, které povedou ke zkvalitnění života zvířat.

Spolek je možné kontaktovat na facebookové stránce Spolek pro zvířata Litoměřice, případně na emailu spolekprozvirata @seznam.cz.