Loni na jaře vládě předložila revidovanou verzi, která předpokládá do roku 2025 zachování zhruba 700 poboček a u zbylých 2 500 v menších obcích převedení na Pošty Partner. Vláda projekt vzala na vědomí.

Litoměřicko je pro Českou poštu tvrdým oříškem. Z důvodu velkého počtu obcí je tu totiž také jedna z nejhustších sítí poboček v zemi. V současnosti tu funguje 33 pošt, z toho 11 ve městech, o ostatních se bude jednat, aby nejspíš přešly pod Pošta Partnery.

Tato forma v okrese funguje už dva roky pouze v Hrobcích, v Doksanech, kde byla jedna z nejstarších pošt v Čechách, přechází na Poštu Partner od 1. března a ve Straškově – Vodochodech od 1. dubna. V obou případech budou služby dostupné v obchodních provozovnách. Na konci loňského roku bylo v Česku 90 reálně fungujících Pošt Partner a Česká pošta hodlá v projektu pokračovat.

„Snažíme se je vybavit o nové doplňkové služby, jako je například dobíjení mobilů nebo prodej losů. Našimi potenciálními smluvními partnery jsou jak obce, tak živnostníci. Zájemcům o provozování Pošty Partner přináší revidovaný projekt vyšší finanční motivaci, například v podobě bonusů za rozšíření hodin pro veřejnost. Česká pošta nebude tedy své pobočky uzavírat a podle dosavadních zkušeností z jednání s obcemi a podnikateli je o provozování Pošt Partner zájem.

Při realizaci projektu postupujeme od menších obcí, sami se nám hlásí starostové či soukromníci, kteří chtějí Pošty Partner provozovat. Z pohledu občanů je jednou z výhod projektu pružnost otevírací doby, kdy obce či soukromníci sami určují rozsah hodin pro veřejnost, který nesmí klesnout pod požadované minimum," uvedl mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

O které obce jde?Česká pošta má v současné době v okrese Litoměřice 33 provozoven, z toho 11 ve městech. Zbylých 22 poštovních poboček se nachází v malých obcích a právě o jejich přeměně chce Česká pošta se starosty jednat. Zatím je informovala dopisem. Od února 2014 funguje Pošta Partner v Hrobcích, letos 1. března nastartuje v Doksanech v objektu obchodu u obecního úřadu a 1. dubna ve Straškově – Vodochodech při prodejně COOP. V Keblicích a ve Vlastislavi jsou výdejní místa.

Oznámení o návštěvě zástupců České pošty k řešení přechodu na Poštu Partner dostal starosta Vrbice – Vetlé Vlastimil Mikl nebo starostka Chodoun – Lounek Marie Cimrová.

„Dohodli jsme se s poštou, že za zákazníky do úřadů v našich obcích bude zatím střídavě dopoledne a odpoledne dojíždět Jana Husáková. V obou obcích chceme poštovní úřady, které se mimochodem nacházejí v obecních objektech, zachovat. U nás bude přechod složitější, v Chodounech mají více možností. Pokud od nás pošta odejde, ztratí určitě i klienty svého bankovního ústavu," uvedl Vlastimil Mikl. Jeho kolegyně ze sousední obce si počká na nabídku od České pošty.