Investice skoro za 18 milionů korun má být dokončena během jednoho roku. Zhotovitele čeká vybudování kanalizační sítě o délce 1 245 metrů a postavení moderní čistírny odpadních vod s kapacitou 150 ekvivalentních obyvatel.

„Jsem nesmírně ráda, že se podařilo přípravu dotáhnout do zdárného konce a splnit slib, který jsme obyvatelům dali. Přispějeme tak k dosažení jejich životního standardu a k ochraně životního prostředí v katastru obce,“ uvedla starostka Hana Rožcová.

Město bude mít po dokončení stavby v Počaplech vybudovánu vodovodní a kanalizační síť ve všech částech. Investice přes 100 milionů korun byly už v předchozích letech využity na protipovodňová opatření a obnovu kanalizačního systému přímo v pevnostním městě.