Proč provádíte kontroly v mateřských školách?
Jedná se o kontroly docházky dětí v návaznosti na pobírání dávky SSP rodičovský příspěvek. Vzhledem k tomu, že dle zákona může rodič pobírající rodičovský příspěvek pracovat, jedině návštěva dítěte v nepřípustném rozsahu neumožňuje pobírání této dávky. Do 3 let věku může dítě navštěvovat MŠ nejvýše 5 dní v měsíci, od 3–4 let buď 4 hodiny denně nebo 5 celých dní v měsíci s tím, že obě návštěvy nelze kombinovat. Kontrolami zjistíme nejen neoprávněné pobírání rodičovského příspěvku, ale i skutečnost, že v mnoha případech nám není návštěva MŠ rodičem oznámena. Pokud nám oznámena je (dle zákona nám musí být návštěva dítěte ve školce oznámena do 8 dní), školka potvrzuje návštěvu dítěte pravidelně každý měsíc. Pokud potvrzení o návštěvě v MŠ rodič nepředloží, není mu dávka vyplacena.

K čemu slouží kontroly potvrzování čistých příjmů, přiznávání příjmů od zaměstnavatele a přiznávání odškodnění z titulu pracovních úrazů?
Tyto kontroly provádíme u různých zaměstnavatelů. Kontrolujeme mzdové listy zaměstnanců kontrolovaných firem, které porovnáváme s údaji, které mzdová účetní vyplnila do dokladu o výši příjmů pro účely dávek státní sociální podpory (pro přídavek na dítě, sociální příplatek a příspěvek na bydlení). Dále při těchto kontrolách zjišťujeme, zda nám žadatelé o dávky SSP (nebo společně posuzované osoby) přiznali veškeré příjmy. Rovněž kontrolujeme přiznávání odškodnění vyplácené pojišťovnami v souvislosti s pracovními úrazy. Jedná se o ztrátu na výdělku po dobu, případně po skončení pracovní neschopnosti. Při kontrolách zjišťujeme nejen chybné potvrzování příjmů mzdovými účetními, ale i nepřiznávání příjmů od zaměstnavatele a od pojišťoven z titulu pracovních úrazů.

Kontrolujete ukončení studia studentů středních a vysokých škol?
Od všech středních škol v našem okrese a namátkově od středních škol z jiných okresů si pravidelně každý rok vyžadujeme seznamy studentů s ukončením studia v průběhu školního roku. Namátkově zjišťujeme ukončení studia studentů vysokých škol. Mnoho studentů nám ukončení studia neoznamuje a nadále pobírá přídavek na dítě, případně rodina ostatní dávky SSP.

Jaké další konroly jste prováděli?
V minulých letech jsme prováděli rovněž kontroly přiznávání rent pravidelně vyplácených pojišťovnami, dále kontroly vlastnictví nemovitostí, kontrolu společně posuzovaných osob v dávce SSP příspěvek na bydlení ve spolupráci s evidencí obyvatelstva na jednotlivých úřadech.

Kolik kontrol jste uskutečnili?
Za rok 2010 jsme provedli celkem 105 kontrol, z toho 77 kontrol bylo na oznamování ukončení studia na středních školách.
V roce 2011 jsme zatím zahájili 9 kontrol.

Zpracovala Andrea Valešová, Úřad práce ČR, krajská pobočka Ústí nad Labem, kontaktní pracoviště Litoměřice