Změní se díky nové struktuře Úřadu práce ČR kontroly nelegálního zaměstnávání osob?
V těchto kontrolách začíná výrazné posílení. Kontrolní činnost úřadu práce bude prováděna krajskými pobočkami. Tím se pravomoc kontrolorů rozšíří za hranice bývalých okresů. Jestliže do března letošního roku například nedosáhli kontroloři z litoměřického úřadu práce na firmy, které nelegálně zaměstnávaly lidi z Litoměřicka v jiném okrese, od dubna už to tak není. Kontroloři krajské pobočky v Ústí nad Labem mohou kontroly provádět v rámci celého kraje.

Tím se výrazně zvýší účinný dopad kontroly. Dojde k efektivnějšímu potírání nelegální práce a tím samozřejmě k zamezení zneužívání sociálních dávek lidmi, kteří práci nepřiznávají. Věřím, že důsledkem bude i snížení míry nezaměstnanosti v kraji. Z evidence úřadu práce zmizí lidé, kteří jen čerpají sociální podporu, ale ve skutečnosti pracují načerno. Postupně by také mělo dojít k posílení počtu kontrolorů úřadu práce. Na kontrolu klademe velký důraz. V rámci Ústeckého kraje připravujeme jednání s Policií ČR a městskými policiemi jednotlivých měst, které by se měly na kontrolách rovněž podílet.

Kolik kontrol zatím proběhlo? Jaký měly výsledek?
Za první tři měsíce letošního roku zahájili zaměstnanci úřadu práce v Ústeckém kraji 197 kontrol zaměřených na nelegální zaměstnávání osob. Převážně kontrolovali nelegální zaměstnávání v pohostinství, maloobchodě, stavebnictví a poskytování služeb. Kontrole úřadu práce se nevyhnuli například ani provozovatelé TAXI služby nebo zaměstnavatelé, kteří se zabývají zpracováním dřeva. Kontroloři úřadu práce pokračovali v prvním čtvrtletí s koordinovanými kontrolami s okresními správami sociálního zabezpečení a oblastními inspektoráty práce. Při kontrolách asistovala Policie ČR, případně městská policie. Organizovány byly rovněž společné kontroly s cizineckou policií. Koordinovaných společných kontrol proběhlo v Ústeckém kraji osmnáct.

V Litoměřicích bylo provedeno 16 kontrol zaměřených na nelegální zaměstnávání osob, z toho dvě kontroly byly koordinované. Litoměřičtí kontroloři se zaměřili na hostinskou činnost a poskytování služeb, kde provedli osm kontrol. Dále na maloobchod, sázkové kanceláře, stavebnictví, hutní výrobu a zemědělství. V pěti případech zjistili výkon nelegální zaměstnávání a udělili 4 pokuty v celkové výši 8 tis. Kč. Zjištěnou nelegální práci vykonávali pouze občané ČR, proto se uložené pokuty v závislosti na závažnost pohybují při spodní hranici možné výše.

Eva Maříková, Úřad práce ČR, krajská pobočka Ústí nad Labem