Odborná koncepce, jíž zastupitelé schválili na svém posledním zasedání, informuje o vývoji zdravotního stavu obyvatel města a navrhuje opatření pro zlepšení kvality života a jejich zdraví.

Analýza zdravotního stavu obyvatelstva, která přípravě Zdravotního plánu předcházela, například ukázala, že počet diabetiků v okrese Litoměřice je nejvyšší v kraji a vysoce převyšuje republikový průměr a že zde stoupá i počet lidí s kardiovaskulárními onemocněními.

Především na ně proto budou letos zaměřeny preventivní akce, jež město chystá. Ať už to budou besedy s odborníky, přednášky nebo bezplatná vyšetření v rámci kampaně Dny zdraví.

Loni během této akce využilo možnost nechat si bezplatně změřit krevní tlak, cukr a cholesterol v těle 286 zájemců. Odborníci také poradili, jak sestavit správný jídelníček, který by vedl ke snížení hladiny tuků krvi, a nabídli i ochutnávku zdravé výživy.

Město nejen že podporuje investiční akce městské nemocnice a přispívá na její přístrojové vybavení, v rámci tzv. zdravého stárnutí připravuje pohybové aktivity pro seniory, rozvíjí sociální služby, podporuje počítačové kurzy pro seniory, v souvislosti s jejich bezpečností pro ně ve spolupráci s Policií ČR vytvořilo tísňový systém, právě buduje i nový domov důchodců. Podporovat chce organizace zajišťující služby pro handicapované, do budoucna plánuje zvýšit počet bezbariérových přístupů ve veřejných budovách.

Zdravotní plán města je také zaměřen na programy zdraví dětí a mládeže, na protiúrazovou prevenci či osvětu v oblasti kouření, drog a alkoholu. Jeho součástí je propagace zdravého životního stylu.

Koordinátorka Projektu Litoměřice – Zdravé město a Místní Agenda 21 Monika Kubešová vysvětluje: „Zdravotní plán města je důležitým dokumentem při získávání financí či jiných forem podpor při organizování akcí pro obyvatele města, a to jak od jednotlivých pojišťoven, soukromých i veřejných institucí, tak ministerstva zdravotnictví.“

Jak zdůraznil Petr Hermann, politik Projektu a zastupitel města, Litoměřice jsou jedním ze čtyř pilotních měst v republice, které v rámci Národní sítě Zdravých měst ČR tento plán zpracovávají. Dalšími jsou Ústí nad Labem, Chrudim a Vsetín.

Letošní zprávu o zdraví obyvatel přislíbili zpracovat hygienici Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje. Analýza zdravotního stavu obyvatelstva je přístupná na webových stránkách Zdravého města Litoměřice.

Monika Kubešová upozorňuje, že i když dochází ke stárnutí jak obyvatel města Litoměřice, tak celého okresu, zvyšuje se zde porodnost, což lze označit za pozitivní trend.

Věk obyvatel se ve městě i v okrese prodloužil. Střední délka života se neustále prodlužuje a v okrese činí u mužů v roce 2005 72,2 (nárůst 5,28 oproti 1985) let a u žen 77,8 let (nárůst 4,05) – ženy tak v okrese žijí v průměru o 5,6 roku déle než muži.

Celková úmrtnost se snižuje, úmrtnost v Litoměřicích je nižší než v okrese a dosahuje úrovně ČR. Na druhé straně ovšem úmrtnost mužů a žen na poranění a otravy je ve městě v posledních třech letech nad úrovní jak kraje, tak okresu i průměru ČR.