„Vybudování kanalizace je problematické, protože město není schopno dosáhnout na dotaci. Přitom jsme před lety měli podanou žádost a vše bylo připraveno," řekla starostka Libochovic Jana Holá. „Jenže se změnila pravidla. Navíc město není vlastníkem čističky odpadních vod, tím je SČVaK."

Podle Jany Holé je čistička zásadním problémem pro získání dotace. „Jak nám bylo vysvětleno, máme uzavřené dveře. Kdybychom vybudovali kanalizaci včetně ČOV, problém by v tom nebyl," konstatovala. Dotační politika je nastavena tak, že ke kanalizaci musí být i čistička, kterou ale Libochovice vzhledem k existenci té stávající a funkční budovat nechtějí.

A tak se Libochovice zaměří na ulice. Radnice znovu oprášila projekt pro rozvoj turistiky. „Podali jsme žádost o dotaci na ROP Severozápad na ulice Růžová, Turinského, Purkrabská, které jsou v okolí zámku. Chceme je zrekonstruovat a také postavit veřejné záchodky," řekla starostka.

„Také záleží na tom, zda zastupitelé schválí návrh rozpočtu pro letošní rok. Součástí jsou tři miliony korun na vybudování či opravu komunikací v místních částech Poplze a Dubany. Momentálně se zpracovává projektová dokumentace," upřesnila.

Odsouhlasena je výstavba okružní křižovatky u autobusového nádraží, jejímž investorem je kraj. „Město se bude podílet 2,5 miliony, což už je zastupiteli schváleno. Musíme zainvestovat chodníky, veřejné osvětlení, bude demolice jedné zdi. Realizace má začít ve druhém čtvrtletí roku," řekla Jana Holá.

Mezi další investice patří i opravy zdí. „Chceme požádat o dotaci na opravu hradební zdi kostela sv. Vavřince, což je další etapa rekonstrukce hřbitovní zdi," podotkla libochovická starostka.

V současné době probíhá zateplení základní školy. „Školku a dům s pečovatelskou službou již máme hotovou. Pak tu máme neinvestiční dotace. Chtěli bychom od krajského úřadu požádat o dotaci na naši již každoroční akci Plave malý a velký a Umíme se bavit, což jsou neinvestiční kulturní akce," dodala starostka Jana Holá.