Oba zákony dosud nebyly schváleny. Nakládání s odpady přitom patří k významným položkám na výdajové straně rozpočtu. Například město Litoměřice loni doplácelo za odpady devět milionů korun a letos odhaduje výdaje ještě o čtyři miliony vyšší.

O novém zákonu o odpadech se v Česku diskutuje už 10 let a odborníci se shodli na tom, že je nutné s růstem objemu komunálního odpadu zvýšit tlak na obyvatele a firmy, aby důsledněji třídili recyklovatelné složky. Jedním z prostředků jak toho dosáhnout je postupné zvyšování poplatku za skládkovné.

„V kuloárech odborníků, kteří se na tvorbě zákona podíleli, se hovoří o metodice, jež stanovuje maximální hranice 200 kg na poplatníka, při které by se poplatky za uložení odpadu odhadované od 500 do 800 korun za tunu nezvyšovaly. Obce by měly říkat lidem: Separujte, ať tuto hranici směsného odpadu nepřekročíte. Navíc by obce měly důsledně oddělovat směsný odpad od odpadu velkoobjemového podnikatelského. Poplatky na ukládání odpadu a do fondu rekultivace skládky Sdružení obcí pro nakládání s odpadem litoměřického okresu (SONO) v Čížkovicích se v příštím roce mírně zvýší, členské obce o navrhované výši budou diskutovat na členské schůzi 10. prosince. Informováni budou například i o návrzích svozových firem na vážení směsného odpadu v nádobách nebo o vybudování separační linky při SONO,“ uvedl předseda rady SONO Petr Medáček.

Zastupitelé města Litoměřice budou na svém jednání 3. prosince rozhodovat o zvýšení poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Stane se tak po dlouhých 14 letech, kdy byl občan zatížen ročním poplatkem 498 korun. Nově se bude rozhodovat o zvýšení na 696, respektive 744 korun. „Dosud obce platily takzvané skládkovné 1046 korun za tunu směsného komunálního odpadu, od příštího roku se zvyšuje o 300 korun. Máme informaci, že v dalších letech tento poplatek podle nového zákona stoupne o dalších tisíc korun. Reagujeme tak na rostoucí množství vyprodukovaného komunálního odpadu v našich domácnostech. I proto zvyšujeme počty sběrných nádob, budujeme další podzemní kontejnery a zajišťujeme větší četnost svozů,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Pavel Gryndler.

Vyšší poplatek 670 korun na obyvatele, což je víc než v jiných městech, už několik let uplatňuje Roudnice nad Labem. „Protože je tak vysoký, nebudeme ho pro příští rok zvyšovat, a to ani proto, že za svoz a likvidaci odpadu město doplácí miliony korun. Změnu by musel vyvolat například markantní nárůstu množství komunálního odpadu či stagnace ve třídění recyklovatelných částí. To si ale nemyslím, protože obyvatelé mají dost možností, kam tyto složky uložit. Spokojenost je i se službami svozové firmy,“ uvedl místostarosta Roudnice Jiří Řezníček.

Nízký poplatek v Lovosicích ponechají

Jeden z nejnižších poplatků za svoz a likvidaci komunálního odpadu na Litoměřicku mají obyvatelé Lovosic. „Dvě stě padesát korun udržíme i v příštím roce, ale věřím, že radní budou během příštího roku o změnách poplatku či systému svozu a likvidace odpadu určitě diskutovat. Město má v plánu průběžně reagovat na změny v naplňování nádob a nechá vybudovat další podzemní velkoobjemová stání,“ sdělil vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu Vojtěch Hamerník.

Většina měst uplatňuje za svoz a likvidaci komunálního odpadu kapitační poplatek, město Libochovice ho kombinuje s lístkovým systémem plateb. „Kapitační poplatek je uplatňován u obyvatel v panelácích nebo větších obytných domech, lístkový pak u rodinných domků. Uvažujeme o tom, že v budoucnu zavedeme pouze kapitační platbu, ale než tak učiníme, provedeme v obytných místech analýzu aktuálního stavu ukládání a třídění odpadu. Věřím, že do té doby svozové firmy nabídnou inovativní služby a občané tak budou víc motivováni k separaci složek komunálního odpadu. Naše město je už vybavilo 900 nádobami na plastový odpad a uvažujeme o poskytnutí nádoby i na papír,“ vysvětlil starosta Libochovic Miroslav Zůna.

Deset let se nezměnily poplatky za nakládání s odpadem ve Štětí. „Obyvatelé platí ročně 500 korun, osvobozeni od poplatku jsou například obyvatelé starší 70 let. V příštím roce platbu zvyšovat nebudeme, a to vzhledem k tomu, že jsme v září rozhodli o úpravě daně z nemovitosti a nechceme tak domácnosti ještě víc zatěžovat. V porovnání nákladů za odpady za loňských deset měsíců jsme letos zaplatili o milion korun víc. Zvýšené náklady jdou na větší četnost svozů z venkova a vybavili jsme domácnosti v rodinných domcích nádobami na plasty,“ doplnil místostarosta města Miroslav Andrt.