Popeleční středou pro nás začíná čtyřicetidenní postní období, které je přípravou na Velikonoce. Popeleční středa je dnem přísného postu a připomínkou pomíjivosti pozemského života.

Znamenání popelem, takzvaný popelec, doprovází udělovatel slovy: "Čiňte pokání a věřte evangeliu" nebo "Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš." Katolický křesťan je takto veden, aby zůstal nezávislý na skutečnostech pomíjivých a věnoval pozornost hodnotám trvalým – duchovním.