Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích zahájila od nového roku novou terénní službu Podpora samostatného bydlení. Ta má již i svou první klientku, směřující za úspěšným samostatným životem.

Budu vést vlastní život, říká Maruška
„Budu bydlet sama a už se moc těším,“ říká Maruška Kurková, klientka Chráněného bydlení Klobouk v Terezíně. Jako vůbec první obyvatelka tohoto bydlení, a nyní i první uživatelka nové terénní služby, se během dvou let pobytu v terezínském Klobouku naučila vše, co se týká samostatného vedení domácnosti.

Umí vařit, prát, uklízet, rozvrhnout si vlastní čas, dokonce i hospodařit s penězi na celý měsíc. Toto vše již, podobně jako další osoby s mentálním postižením pro které je nová služba určena, zvládá téměř sama.

Sociální pracovníci Diakonie jí nyní pomohli najít vhodný byt a sepsat nájemní smlouvu. Podpoří ji také při prvních krůčcích k úplné samostatnosti.

„Od prvního dubna jdu bydlet, budu mít byt 2 + 1 v Terezíně. Bůžu žít jako normální člověk, na to mě připravilo chráněné bydlení,“ chválí si služby Diakonie Maruška, kdysi klientka Domova sociálí péče ve Skalici.

Nového kroku do neznáma se vůbec neobává. „Já se vůbec nebojím, já se na to těším. Budu normálně žít, jako třeba vy,“ říká.

Nejvíce pomoci prý potřebovala při hospodaření s penězi a počítání při nákupu. Díky Diakonii má dnes práci a naučila se tu, už jako dospělá, například jezdit na kole. Pomoci už potřebuje jen minimálně, pár minut za týden.

Služba funguje v okolí Terezína
„Terénní služba je určena pro klienty v okolí do deseti km od Terezína, kde je její sídlo. Klientům pomáháme najít vhodné byty v Terezíně, Litoměřicích, Bohušovicích a blízkém okolí. Zatím máme zájemce z chráněného bydlení, hlásit se ale mohou i lidé, kteří mají bytovou otázku vyřešenou a potřebují jen pomoci. Vždy je lepší, když mají také práci, ale není to podmínkou, protože i toto s nimi můžeme v dalších službách Diakonie řešit,“ vysvětlila pracovnice nové terénní služby Kamila Růžičková.

Služba navazuje na chráněné bydlení
Terénní sociální služba Podpora samostatného bydlení vycházela z potřeb klientů Klobouku. Hodně obyvatel je už natolik soběstačných, že jsou schopni se osamostatnit. Tato služba jim má v počátku pomoci.

„Návaznost na Chráněné bydlení je velmi úzká, klienti mohou přecházet z Chráněného bydlení do Podpory bydlení nebo i opačně,“ říká Kamila Růžičková.

Jak dále vysvětlila, pracovníci Diakonie posuzují individuální situaci klientů a podle jejich potřeb jim navrhují vhodnou službu. Pokud by uživatel nezvládal samostatné bydlení, může být přijat k pobytu do Klobouku. U lidí, kteří už sami bydleli, by však bylo přijetí do chráněného bydlení spíše krokem zpátky.

Služba je omezena na dobu jednoho roku, v případě, že by ale klient potřeboval další péči, lze tuto dobu prodloužit. Hlavními oblastmi podpory jsou péče o domácnost, pomoc s hospodařením s penězi, péče o sebe sama včetně navštěvování lékaře a dohled nad užíváním léků, či podpora při výchově dětí uživatele. Klienty jsou totiž osoby dospělé – od 18 do 64 let věku.

Sociální pracovnice zvládne osm uživatelů
Podporu bydlení může Diakonie poskytovat až osmi klientům. „Kapacita je omezená z hlediska personálního zajištění. Kdybychom měli uživatelů více, nebyla by ta služba tak kvalitní. Při výběru klientů samozřejmě posuzujeme jejich osobní situaci. Pokud by byli v tíživé situaci, zařadili bychom je na přední místa pořadníku nebo bychom jim doporučili jinou službu,“ uvedla Kamila Růžičková.

Diakonie má nyní na Podporu chráněného bydlení jednu sociální pracovnici, v létě by ale mohla být přijata ještě asistentka. Protože potřeby klientů jsou individuální, neznají pracovníci Diakonie zatím přesný počet hodin, kdy bude služba klienty využívána.

„Odhaduji, že zezačátku bude potřeba za klienty docházet několikrát týdně, podle toho, jak budou potřebovat pomoci s hospodařením s penězi, s nákupem, vařením, péčí o zevnějšek… To je vysoce individuální, podle toho, jak to bude každý klient potřebovat,“ říká Kamila Růžičková.

Péči si hradí klienti sami, kromě výjimek
Novou službu si budou klienti hradit sami. Ani chráněné bydlení pro ně není zdarma, platí si tady nájemné.

„Služba Podpora samostatného bydlení je podle zákona zpoplatněna sto korunami za hodinu. Ve skutečnosti se ale tato platba velmi krátí podle využitého času. Uživatelům, kteří nemají přiznaný příspěvek na péči vycházíme vstříc a mají tuto službu zdarma. Jedinou podmínkou je, že mají o tento příspěvek zažádáno. I když jim není přiznán, žádají o něj opakovaně, protože jej velice často skutečně potřebují a měl by jim být nakonec přiznán,“ uvedla vedoucí Chráněného bydlení a Podpory samostatného bydlení Katarína Markošová.

Službu podpořil kraj z evropských fondů
S financováním nové služby pomohl litoměřické Diakonii Krajský úřad Ústeckého kraje. Je hrazena z evropských fondů v rámci projektu „Sociální služby v Ústeckém kraji“. Finance jsou zatím zajištěny na dva roky (2010 a 2011) v celkové částce 2 489 995 Kč.