V kraji policie kontrolovala 274 aut, zjistila 122 dopravních přestupků. Řidiči za přestupky na místě zaplatili 108 pokut ve výši 49 700 korun. Správním orgánům obcí oznámili 14 přestupků. Nepoužití bezpečnostních pásů zjistila policie u 34 řidičů, nepoužití zádržného systému u 5 případů.

Za rychlou jízdu pokutovali 29 řidičů, u 19 aut zjistili nevyhovující technický stav. Požití alkoholu před jízdou policie řešila u 2 řidičů, dva šoféři měli pozitivní test na návykovou látku.

Přistihli za volantem i hříšníka bez řidičského oprávnění. U dvou případů byla porušena mezinárodní dohoda AETR, týkající se nákladní dopravy.

(pol)