Hlavním tématem besedy byla osobní bezpečnost. Senioři se dozvěděli, jak se chovat, aby se krizovým situacím vyhnuli s doporučením, jak se mají zachovat, případně jaké využít bezpečnostní ochranné prvky, když už by se do tísně dostali.

Další část besedy byla zaměřena na různé druhy podvodného jednání a současné praktiky nepoctivců. Po závěrečné diskusi obdrželi všichni účastníci informační letáčky, preventivní předměty a stolní kalendáře pro seniory s preventivní tematikou, které věnovalo město Litoměřice.

(pk)