Dopravní policisté kontrolovali, zda řidiči vozidel hromadné přepravy osob a nákladních vozidel dodržují všechny povinnosti, které jim ukládá platná legislativa. Během časově náročných kontrol zhruba desítky nákladních vozidel byly zjištěny tři případy porušení zákona. Dva řidiči porušovali dodržování bezpečnostních přestávek a denní doby řízení a jedno z vozidel se nacházelo v nevyhovujícím technickém stavu.

Pozitivním zjištěním je skutečnost, že požití alkoholických nápojů se neprokázalo u žádného z kontrolovaných řidičů.

(pk)