V průběhu akce policisté zkontrolovali celkem 83 motorových vozidel. Zjistili 33 dopravních přestupků, za něž uložili v blokovém řízení pokuty ve výši 9600 korun.

Za nerespektování dopravného značení na železničním přejezdu bylo pokutováno 8 řidičů motorových vozidel. Mezi hříšníky se zařadili také dva chodci přecházející železniční přejezd v době, kdy na signalizačním zařízení svítilo červené světlo.

Jaké hrozí řidičům, kteří vjedou na železniční přejezd v době zapnutého signalizačního a zvukového zařízení, či sklápějí-li se nebo jsou již sklopeny závory, postihy?

Jedná se o přestupek podle ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bod 9 z. č. 361/2000 Sb. Za tento přestupek lze uložit blokovou pokutu ve výši od 100,- do 2.500,- korun a započítává se 7 bodů. Jedná se o tzv. sledovaný přestupek, tzn. pokud by byl tento přestupek spáchán za období 12 měsíců podruhé (nebo i vícekrát), nelze jej řešit na místě, je nutné sepsat oznámení o přestupku a postoupit jej k řešení příslušnému správnímu orgánu. Ten může následně řidiči uložit zákaz řízení motorových vozidel.

V případě cyklistů je právní kvalifikace stejná s tím rozdílem, že se nejedná o sledovaný přestupek, a proto jej lze řešit opakovaně v blokovém řízení. V případě cyklisty se nezapočítávají body do karty řidiče. Výše pokuty je stejná do 2.500,- korun.

V případě chodců se jedná o přestupek dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. k) z. č. 361/2000 Sb., který lze řešit blokově do výše 2.000,- korun. V případě, že se přestupku dopustí osoba ve věku od 15 do 18 let, lze uložit pokutu v maximální výši 1.000,- korun.

Při páteční akci bylo dalším nejčastějším prohřeškem nepoužití bezpečnostních pásů za jízdy či překročení nejvyšší povolené rychlosti. V ostatních případech se jednalo např. o chybějící doklady či jiné porušení zákona.

Pozitivním zjištěním je skutečnost, že dechová zkouška na alkohol vykazovala u všech kontrolovaných řidičů nulové hodnoty.

nprap. Pavla Kofrová