Svědčí o tom například i fakt, že Obvodní oddělení Policie ČR v Litoměřicích v tomto měsíci získalo pět nových speciálně vybavených jízdních kol. Policisté pohybující se na bicyklech jsou oděni do černého pracovního stejnokroje. Kromě policejních hlídek je možné setkat se se smíšenými hlídkami, které budou společné s litoměřickými strážníky.

„Kola jsou určena především pro hlídky na cyklostezkách a v odlehlejších místech. Jen cyklostezek máme v okrese na starost 144 kilometrů,“ vysvětlil již při přebírání bicyklů od dodavatele Jaroslav Stehlík, zástupce vedoucího litoměřického policejního obvodního oddělení.

Vybavení, ale také alkohol
Policisté se budou zaměřovat na to, zda cyklisté mají v pořádku mají správné a dostatečné vybavení svého stroje. Na pozoru by se však měli mít i ti, kteří se před nebo během jízdy na kole posilní alkoholickými nápoji.

Kontroly na alkohol se nemusejí totiž vyhnout ani značeným cyklostezkám. „Ty totiž také patří mezi veřejné komunikace,“ upozornil vedoucí litoměřického dopravního inspektorátu Jaromír Galia.

Noční dopravně bezpečnostní akce zaměřená na cyklisty proběhla na konci minulého týdne na Lovosicku a Třebenicku v rámci smíšených hlídek třebenické městské policie a lovosické Policie ČR.

„Zaměřili jsme se na neosvětlené cyklisty, kteří bývají častými oběťmi dopravních nehod. Udělili jsme tři menší pokuty,“ sdělil Tomáš Rotbauer, třebenický městský policista.

Policisté si stále více uvědomují, že důležitá je především prevence. Proto se systematicky zaměřují na mladé cyklisty.

Žáci základní školy z Třebnenic na Lovosicku tudíž měli v pátek zpestření výuky. Tomáš Rotbauer a policistka Pavla Kofrová z preventivně informační skupiny litoměřického územního odboru krajského ředitelství policie připravili pro děti akci zaměřenou na cyklisty.

Děti psaly test zaměřený na pohyb cyklistů po silnici, znalost dopravních značek a vybavenost kola. Dále pak proběhla jízda zručnosti na místním hřišti. Ti nejlepší dostali od zástupce policie drobné dárky v podobě různých bezpečnostních doplňků na kola i pro jezdce.

Preventivně informační skupina litoměřické policie od začátku roku uspořádala na školách v celém okrese již na čtyřicet podobných akcí a bude v nich až do prázdnin pokračovat.

Policie chystá pro školáky další akce
„Hned příští týden, 28. dubna, na Dětském dopravním hřišti v Jiráskových sadech v Litoměřicích se opět na cyklisty zaměříme. S policistkou s naší skupiny tu budou dětem k dispozici také policisté z dopravního inspektorátu. Vedoucí odboru dopravy Městského úřadu v Litoměřicích poskytl reflexní blikající pásky, které děti dostanou s odměnami za prokázané znalosti a dovednosti. 4. května budeme pracovat se školáky na prvním stupni v Sulejovicích a akce s názvem Na kole jen s přilbou proběhne 6. května na ZŠ Všehrdova Lovosice,“ sdělila k nejbližším akcím pro žáky vedoucí PIS Alena Romová.

Jak dodala, PIS a dopravní inspektorát společně s městem Litoměřice chystají akci zaměřenou na cyklisty přímo v terénu, tedy na silnicích a na cyklostezkách. „V posledních třech letech se situace zlepšila. Mladí cyklisté mají díky působení policie na poli prevence, jak ukazují kontroly, většinou kola v pořádku a jezdí s přilbou.“