Mezi místa, kde si mladí lidé přihnou nejčastěji, patří odlehlé lokality ve městě nebo na vsi, kde se schází party kamarádů, kempy, chaty a hudební festivaly. Příslušníci Policie ČR i strážníci městské policie jsou však připraveni. „Tak jako každým rokem se i letos v období prázdnin policisté zaměří na podávání alkoholu osobám mladším 18 let. Každý jednotlivý územní odbor policie bude v rámci běžného výkonu služby provádět v nepravidelných intervalech kontroly restauračních zařízení, barů, festivalů či případně jiných kulturních akcí,“ ujišťuje veřejnost krajská policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Zvýšenou činnost na letní období chystají i strážníci v jednotlivých městech. „Díky místní znalosti prostředí už naši strážníci vědí, kde se mládež schází a kam zajít. Tato místa budeme během prázdnin a obzvláště pak koncem prázdnin monitorovat častěji,“ vysvětluje velitel městské policie v Litoměřicích Ivan Králik.

Připravenost potvrzují i strážníci městské policie v Roudnici nad Labem. „Tak jako každý rok se v součinnosti s Policií ČR zaměříme na místa, o kterých víme, že se zde srocuje mládež, a na místa, kde hrozí podávání alkoholu mladistvým, jako jsou diskotéky a podobné akce,“ říká velitel roudnických strážníků Martin Müller.

Městská policie v Lovosicích žádná zvláštní opatření nechystá, přesto i zde zvýší strážníci ostražitost. „V letních měsících je konzumace alkoholu u mládeže problém, kterému se věnujeme každý rok,“ připomíná ředitel lovosické městské policie Jaroslav Janovský a dodává, že strážníci v létě častěji řeší například i rušení nočního klidu.

Problém má dítě i ten, kdo alkohol poskytl

Pokud osoba mladší 18 let konzumuje alkohol, nedopouští se protiprávního jednání. Postižitelná je však osoba, která jí konzumaci alkoholu umožní. Co se tedy stane v případě, že městská policie nebo Policie ČR zachytí nezletilého pod vlivem alkoholu? O záchytu takového dítěte uvědomí Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPD), následně jsou pak rodiče i s dítětem pozváni k jednání přímo ke kurátorovi pro děti a mládež. Ten se snaží zjistit příčiny užití návykových látek a pokud jde o první případ, věc je ze strany OSPOD projednána.

Nutno podotknout, že u většiny dětí a mladistvých jde při takovýchto záchytech o první pochybení. „Rodiče jsou právně postižitelní pouze tehdy, jsou-li to oni, kdo alkohol svému dítěti podal. Pak se jedná o přestupek na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který se řeší ve správním řízení,“ upřesňuje vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Litoměřicích Renata Gazsi. Tresty nejsou malé. Osoba, která umožní požití alkoholu osobě mladší 18 let, může dostat pokutu do 3000 korun. V tom horším případě hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.