Pokutu ve výši 120 tisíc korun uložili kontroloři z oddělení ochrany vod České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ústí nad Labem společnosti Mondi Štětí. Podle mluvčí ČIZP Radky Nastoupilové papírna porušila vodní zákon, když loni v červenci při zacházení se závadnými látkami neprovedla opatření a nezabránila jejich úniku do řeky Labe.

„Konkrétně vypustila přibližně 50 litrů odpadní vody s obsahem ropné látky. Na místě úniku sice firma ihned zajistila instalaci norné stěny, ale vzhledem k její nedokonalé těsnosti docházelo k pozvolnému úniku ropné látky, čímž došlo ke znečištění vody v Labi,“ uvedla Nastoupilová. Skvrnu následně zlikvidovali pracovníci Povodí Labe ve zdrži vodního díla v Roudnici nad Labem.

Ropné uhlovodíky
jsou látky závadné vodám, jejich škodlivost a nebezpečí pro vodu je dána jak toxicitou, respektive ekotoxicitou, tak především tím, že významně ovlivňují její senzorické vlastnosti - chuť a zápach.

Ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem Pavel Grund doplnil, že v souvislosti s událostí provedli pracovníci ČIŽP u provozovatele kontrolu, při které zjistili, že společnost případ prošetřila, ale příčina úniku oleje do dešťové kanalizace v areálu papíren a následně do toku Labe, nebyla zjištěna.

„Při stanovení výše pokuty mluví v neprospěch společnosti skutečnost, že přestupek byl spáchán na významném vodním toku Labe, a to opakovaně. Za stejné provinění jsme mu už v červnu 2019 uložili pokutu 60 tisíc korun. Ani v jednom případě se nepodařilo zjistit příčinu incidentu,“ uvedl Grund.

Štětské papírny ke zjištění kontrol inspektory ČIŽP nepodaly žádné námitky a neodvolaly se ani proti pokutě. 

Ředitel kvality a životního prostředí společnosti Mondi Štětí Jan Koubský potvrdil, že ani důkladné prozkoumání nepřineslo odpověď na to, jak se látka do řeky dostala. „Nelze tak vyloučit, že se jednalo o únik od nezjištěného subjektu uvnitř nebo vně areálu závodu, kde se nachází řada firem a externích dopravců. Také z tohoto důvodu byla nastálo nainstalována na závodní výpusti areálu Mondi norná stěna, kterou jsme letos posílili přikoupením dalších dvou dílů,“ reagoval Koubský. K instalaci norné stěny došlo letos v červnu a dohlížel na ni zástupce Povodí Labe a litoměřických hasičů. „Od události z loňského roku a po posílení norné stěny žádné podobné incidenty neevidujeme,“ doplnil Koubský.

Únik do Labe není ojedinělý

Únik ropných nebo jiných látek do Labe na Litoměřicku není ojedinělý. Například letos v březnu zasahovali profesionální hasiči v Lovosicích, kde se do řeky dostala neznámá látka. Po podrobném průzkumu zjistili, že vytéká z výpusti čističky odpadních vod z areálu, kde sídlí podniky Lovochemie, Preol a Glanzstoff – Bohemia. Závodní hasiči z Lovochemie poté okolo výpusti postavili nornou stěnu.

Podle Karla Hanzelky, mluvčího koncernu Agrofert, pod nějž spadá i Lovochemie, nebyla společnost původcem úniku neznámé látky do Labe. „Původcem je jiná společnost, která sídlí v areálu Lovochemie,“ uvedl tehdy Hanzelka s tím, že vytékající látka sice měla zabarvit vodu, ale nebyla nebezpečná.