Inspekce zjistila, že při manipulaci se stavidlem jezu došlo k vypuštění veškeré vody v nadjezí, k následnému uvolnění v něm naakumulovaném sedimentu do řeky Svatavy a k úhynu ryb. V této souvislosti kontrolovala společnost R-built se sídlem v Radovesicích. "Za to, že firma poškodila významný krajinný prvek, nezabránila nadbytečnému úhynu živočichů a způsobila úhyn zvláště chráněných živočichů nedovoleným zásahem do jejich prostředí, jí inspektoři uložili pokutu 200 tisíc korun," informovala ČIŽP s tím, že pokuta je pravomocná.

„Firma při plánované odstávce energetické sítě nezajistila řádnou obsluhu malé vodní elektrárny Oloví v katastru Hory u Oloví na Sokolovsku. Následkem toho došlo k automatickému zvednutí stavidla a k vypuštění vody se sedimentem z nadjezí elektrárny. Následkem náhlého vypuštění došlo k úniku sedimentu, který v říjnu 2019 zahubil celkem 959 ryb, přičemž minimálně tři z nich byly ohrožené vranky obecné,“ řekl Pavel Grund, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem.

Stavební práce na cyklostezce u Křešic
FOTO: Cyklostezku u Křešic dokončí nejspíš dříve. Mírná zima práce nezdržuje

Konkrétně se jednalo o 739 pstruhů obecných, 217 lipanů podhorních, které patří mezi ohrožené druhy, a minimálně tři vranky obecné, jež jsou zvláště chráněným druhem.

Lampy. Ilustrační foto.
Hodina Země opět ztlumí světla v ulicích. Štětí se opět připojí