Počet podzemních kontejnerů na tříděný odpad v Litoměřicích se zvyšuje, nedávno začaly obyvatelům sloužit nové nádoby v Dalimilově ulici. Pozadu nezůstává ani Roudnice nad Labem.

Radnice se shodují, že tento typ kontejnerů se osvědčil. „Nehyzdí okolí, obzvláště v letních měsících se z něj neline zápach a prostranství je upravené,“ vyjmenoval výhody vedoucí odboru životního prostředí litoměřického městského úřadu Pavel Gryndler.

V průběhu posledních pěti let postupně vyrostly podzemní zásobníky na tříděný odpad v ulicích České armády, Dlouhá, U stadionu, Družstevní, u Kulturního a konferenčního centra a v ulici Marie Majerové. Novinkou je kontejner v Dalimilově ulici a zanedlouho přibude v Palachově ulici, jejíž revitalizace skončí do konce tohoto roku.

Investice do výstavby jednoho stanoviště s podzemními kontejnery se pohybuje okolo 700 tisíc korun. Instalace nových kontejnerových stání je však nutná, probíhá vytipování dalších lokalit, kde by bylo možné umístit další. „Odpadu celkově přibývá, což je dáno tím, že se České republice dobře daří a materiální spotřeba obyvatel roste,“ upozorňuje Gryndler.

Stále více lidí navíc třídí, čímž klesá množství směsného odpadu. V roce 2017 se prostřednictvím barevných kontejnerů podařilo v Litoměřicích nasbírat 325 tun papíru, 280 tun plastu, 218 tun skla a 9 tun kovu, což je v porovnání s rokem 2016 navýšení o 53 tun papíru, 22 tun plastu a 9 tun skla.

580 barevných nádob

V současné době je v Litoměřicích už 580 barevných nádob na tříděné odpady, které občané naleznou na 190 stanovištích. Kde se jednotlivá stanoviště nacházejí a jaké kontejnery tam stojí, pomáhá občanům zjistit i interaktivní mapová aplikace, která poskytuje také základní informace o nakládání s odpady ve městě

Další zajímavou funkcí aplikace je i možnost vyhledání nejbližších kontejnerů na tříděné odpady. Stačí zadat adresu či nastavit umístění na mapě. Kromě kontejnerů na separovaný odpad lze v mapové aplikaci nalézt i 14 stanovišť s kontejnery na textil, šest červených kontejnerů a tři e-boxy na drobná elektrozařízení či umístění sběrného dvora. Mapovou aplikaci naleznete na geoportálu města.

Pozadu nezůstává ani Roudnice nad Labem. „Dlouhodobě se snažíme o nahrazování nevzhledných a zapáchajících kontejnerů jejich alternativou v podobě podzemních nádob. Jedná se o moderní a kvalitní řešení, které nám vydrží na mnoho let,“ řekl místostarosta Jiří Řezníček.

Ke stávajícím pěti kontejnerovým stáním tříděného odpadu přibudou dvě nová. V srpnu totiž proběhlo osazení polozapuštěných nádob na nové stanoviště pro sběr separovaného odpadu v Židovické ulici v Podluskách a kontejnerů se dočká i ulice Mlýnská. Z důvodu archeologického průzkumu byly sice práce v Mlýnské ulici dočasně pozastaveny, ale po jejich ukončení už došlo k instalaci kontejnerů i zde. Obě nová stanoviště zahájí provoz v září. „Do budoucna bychom občanům též rádi nabídli mobilní mapovou aplikaci, která by je informovala o možnostech třídění odpadu ve městě,“ dodala Milena Nováková z odboru životního prostředí.