Na prvním z těch míst v Litoměřicích trpěli za války koncentráčníci, na druhém spalovali jejich těla. Pohnutou minulost prostranství před podzemní nacistickou továrnou Richard i minulost areálu stejnojmenného krematoria má připomínat Památník Terezín. Ten udržuje především objekty v sousedním městě, kde si nemůže stěžovat na nedostatek turistického zájmu.

Litoměřické objekty jsou od laického pohledu v horším stavu a kvůli odlehlosti o ně zájem jeví nejvíc dobrodruzi, vandalové, bordeláři, pejskaři, sprejeři a divoká prasata. Vstup do Richardu se lidé z památníku nyní konečně snaží zkulturnit. „Portál bude dočištěn a opraven,“ potvrzuje ředitel památníku Jan Roubínek.

Na první pohled stavba působí celkem nenápadně.
Tajemná místa: Krematorium Richard. Kouř z obětí odcházel komínem cihelny

Krematorium Richard v Litoměřicích zjevně chátrá. Jaké má váš Památník Terezín plány s tímto objektem a celým pietním areálem?
Krematorium Richard je v dobrém technickém stavu, v žádném případě nechátrá. Každé dva až tři dny zde probíhá pravidelný úklid. Objekt je v noci osvětlen, má svůj kamerový systém. Nese však úděl "odloučených lokalit", neboť se nachází mimo naší hlavní návštěvnickou trasu. Situaci řešíme tak, že sem přivádíme naše návštěvníky, doprovázené naším průvodcem, pokud o návštěvu individuálně požádají. Jediným problémem, kterému občas čelíme, jsou divoká prasata, která v noci rozrývají travnatou plochu v okolí krematoria. Nejedná se ale o nějaký zásadní problém, kterému by objekt čelil, jak by se mohlo zdát.

Jan Roubínek na archivním snímkuJan Roubínek na archivním snímkuZdroj: Deník/Karel PechPamátník nyní inicioval pozemní práce v okolí vstupu do bývalé továrny Richard. Jaké záměry tady máte?
Ve správě Památníku Terezín je pouze vstupní portál plus následných sto metrů tunelu. Vstup jsme již před lety osadili novými pevnými železnými vraty, aby nadále nedocházelo k ilegálnímu vstupu do objektu. Je zde instalován také elektronický detekční systém pro případ nezákonného vniknutí. Samotný betonový vstupní portál naši zaměstnanci očistili a v uplynulých týdnech vytěžili i v minulých desetiletích navezenou zeminu v jeho levém křídle. Portál bude dočištěn a opraven. Bude na něj instalována obdobná informační tabule, jakou máme na našich jiných pietních místech a objektech. Další podrobnosti průběžně konzultujeme s vlastníkem přístupového pozemku a s městským úřadem v Litoměřicích.

Některé informace hovoří o uskladnění kyanidu v podzemní továrně Richard
Kyanid v Richardu? Měření by ho hned zachytilo, krotí paniku úřad v Litoměřicích

Kolem Richardu je pořád živo. Naposledy v souvislosti s informací amatérských badatelů, že by v něm mohly být uloženy nebezpečné odpady. Jak se k tomu stavíte?
K ilegálním vrtům amatérských badatelů se Památník Terezín nebude vyjadřovat. Zodpovídáme pouze, jak jsem již uvedl, za sto metrů tunelu a tu část, v níž došlo k násilnému proniknutí do dolu, nespravujeme. V dolu Richard zemřelo v době nacistické okupace při výkonu otrocké práce mnoho vězňů. Je více než pravděpodobné, že těla některých z nich jsou tu dosud pohřbena. Nedomnívám se, že je etické rušit jejich klid nezákonnými vstupy amatérských badatelů do podzemí. Pro odborný názor ve věci možných nebezpečných materiálů zde uložených se prosím raději obraťte na Báňský úřad či na Správu úložišť radioaktivních odpadů.