„Pokud se podaří najít vhodné místo a vyřešit vedení inženýrských sítí tak, jako se to podařilo v ulicích Nerudova a Nezvalova, hodlá město Litoměřice rozšiřovat síť podzemních kontejnerů i s nádobami na kovy. V tomto trendu chceme pokračovat i na dalších nových stáních,“ informovala Veronika Kleverová, referentka odpadového hospodářství na odboru životního prostředí městského úřadu.

Systém podzemního sběru odpadu se osvědčil v nedalekých Lovosicích.