Účelově vytvořená kauza ze strany společníka Jakuba Zavorala. Ta podle vedení špitálu vyústila v rozhodnutí krajského soudu, který mu určil hmotněprávního opatrovníka. Zastupovat má nemocnici do té doby, než se Zavoral a její druhý 50procentní spolumajitel Josef Krajník dohodnou, kdo za ni může jednat.

Pro špitál to bude znamenat náklady navíc. „Opatrovnictví nás bude stát velké finanční prostředky, které mohly být využity na další rozvoj roudnické nemocnice,“ podotkl ředitel Tomáš Krajník ve včerejším tiskovém prohlášení na webu nemocnice. Rozhodnutí soudu je vykonatelné, ale lze se proti němu odvolat.

Samosoudce Jiří Fellner opatrovníkem jmenoval ve zrychleném řízení pražskou společnost Administrace insolvencí City Tower. Reagoval na Zavoralovy výhrady k platebnímu příkazu z loňského listopadu, odkdy měly úhrady Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) nemocnici chodit na účet roudnické společnosti Pohona PH.

Zavoral se o tom dozvěděl náhodou v květnu a ihned informoval VZP. Ta poté zvažovala zasílání peněz do soudní úschovy. To by znamenalo zablokování asi 12milionové částky měsíčně na platy pro víc než 400 zaměstnanců nemocnice.

Že se tak nestane, má zaručit opatrovník. Zavoral rozhodnutí soudu vítá. „Jeho jmenování je zárukou toho, že již nebude ohrožena stabilita nemocnice a nebude docházet k odklánění finančních prostředků,“ uvedl v dopise roudnickým zastupitelům.

Podle Tomáše Krajníka ale nemocnice žádný nestandardní krok za účelem odklánění peněz neučinila. „To je hrubé zkreslení klasického provozního financování nazývaného někdy jako faktoring,“ uvedl ředitel. Podle něj ho využívají komerční subjekty včetně nemocnic s cílem zajistit výplatu faktur a mezd, pokud jsou delší doby splatnosti.

Krajník naznačuje, že za rozhodnutím soudu stojí kromě Zavoralovy snahy i šíření jeho informací médii včetně Litoměřického deníku. Samosoudce však o opatrovníkovi rozhodl už předtím, než o případu noviny napsaly.

Ohledně sporu majitelů vedení roudnické nemocnice s redakcí Litoměřického deníku nekomunikuje. Na jeho otázky na toto téma zástupci špitálu nereagovali.

Řízení o jmenování opatrovníka soud zahájil už v březnu na základě Zavoralova požadavku vyloučit Tomáše Krajníka z funkce prokury. To soud akceptoval. „Tomáši Krajníkovi bylo usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem 18. října 2016 potvrzeným Vrchním soudem v Praze 11. dubna 2017 zakázáno, aby činil v postavení prokuristy jakákoliv právní jednání za společnost,“ stojí v usnesení soudu o jmenování opatrovníka ze 4. června. „Společnost nemá od 18. září 2017 osobu, která by ji mohla zastupovat,“ píše se v usnesení.

Dění kolem Podřipské nemocnice bedlivě sledují Roudničané, kteří to do špitálu mají nejblíž a obávají se o jeho osud. V poslední době se soudní spor jeho majitelů řeší i na radách a zastupitelstvech města. Podporovatelé vedení špitálu svolávají lidi na příští zastupitelstvo 20. června, kde má vystoupit i Zavoral.

„Nucená správa na nemocnici je zcela nové soudní opatření, které v ČR na nemocnici nikdy nebylo použito,“ píšou příznivci stávajícího managementu. „Zastavme lživou mediální kampaň proti současnému vedení nemocnice a zejména proti řediteli Tomáši Krajníkovi. Pravda vítězí,“ stojí v prohlášení.