Přes všechny Stolbovy  protesty o podjatosti a údajných komplotech soudy ukončily konkurz Rybenoru. Stolba jako velký dlužník čelí též insolvenčnímu řízení. Zmizel z Čech a teď ho hledá policie.

Před pěti lety ale byla situace opačná. Stolba byl televizním mučedníkem. V roce 2008 v televizi varoval, že Česku hrozí právní válka s Norskem o 330 milionů korun. Miliony chtěli  norští podnikatelé jako náhradu za továrnu Rybenor u Litoměřic.

Firma zkrachovala a její majitel, Nor českého původu Edvard Štolba, říkal, že nešlo o náhodu. V příběhu o Rybenoru se to v dalších letech hemžilo výhrůžkami, obviněními Stolby vůči postupu soudů, obviněním z úplatku a podivnými majetkovými propletenci. Ale zároveň Štolbovo vyhrožování arbitráží postupně sláblo, až zmizelo.

Je listopad 2012, čas, kdy Štolba důsledně uvádí před soudem, že se jmenuje Stolba. Je také čas, kdy Stolba, pokud by dnes překročil českou hranici, skončil by v rukou policie. První policista, strážník nebo celník, který ho pozná, musí Stolbu zadržet. Policie potom umístí podnikatele do cely předběžného zadržení a spojí se s ústeckým krajským soudem.

Stolba se bude muset v Ústí nad Labem zodpovídat u krajského soudu, jak je to s jeho majetkem. Existuje totiž nebezpečí, že může Stolba zatajovat majetek, aby se nemusel vyrovnat s věřiteli. Kromě toho, zdá se, že Stolba unikl shodou náhod obžalobě z privatizačního podvod.
Během pěti let se ze Stolby – oběti stal Stolba – muž hledaný policií.


Konkurz Stolbova Rybenoru skončil, jednomu trestnímu řízení Stolba unikl, zatykači nikoliv

Konkurs litoměřické společnosti Rybenor s.r.o. po sedmi letech definitivně skončil. Krajský soud v Ústí nad Labem 27.7.2012 konkurs zrušil poté, co byly věřitelům vyplaceny všechny peníze získané prodejem majetku Rybenoru.

Tím ale kauza neskončila. V okamžiku, kdy bude na území ČR policií zadržen bývalý majitel firmy Rybenor Edvard Stolba, kauza opět ožije.
Deník několikrát podrobně informoval o zajímavých (až podivných) souvislostech spojených s konkurzem Rybenoru.

Dnes přinášíme definitivní přehled událostí spojených s Rybenorem a Edvardem Stolbou, který původně užíval příjmení Štolba.

Začátek konce
S Rybenorem, a to dokonce již před jeho vstupem do konkursu, skončila výroba rybích produktů převzatá po státním podniku Rybena Žalhostice. Tento státní podnik v roce 1994 privatizovala společnost Tresko s.r.o., jejíž majetek byl v roce 1996 vložen do nově založené společnosti Rybenor s.r.o.

Archivní foto ze zahájení provozu Rybenor v Mlékojedech. Nový závod navštívila i delegace s norským velvyslancem v České republice. Štolba/Stolba na snímku s kravatou. Několik dnů po této návštěvě přestal závod pracovat.

Vyprázdněné Tresko v roce 2002 zbankrotovalo. Rybenor zbankrotoval v roce 2005. V obou společnostech hrál klíčovou roli Edvard Stolba, jako většinový majitel a jednatel.

Podvod
Stolba byl v posledních letech několikrát předmětem zájmu orgánů činných v trestním řízení  v souvislosti s jeho působením v Tresku a Rybenoru, i kvůli privatizaci Rybeny Žalhostice. Dosud byla policejní šetření, případně trestní řízení, vždy ukončena, aniž by došlo nakonec k soudnímu projednávání případu. Například i proto, že Stolbovo trestné jednání bylo v době šetření již promlčeno.

Jak jsme uvedli v Deníku již loni, z důvodu promlčení bylo v roce 2011 zastaveno i trestní řízení vedené se Stolbou ve věci privatizace Rybeny.

Stolba byl v roce 2009 obviněn z manipulace s privatizačním projektem. Manipulace měly údajně spočívat zejména v zahrnování fiktivních nákladů do privatizačního projektu a zvyšování závazků státního podniku Rybena v aukční kartě. Protože Stolba se společníkem věděli, že se jedná o fiktivní závazky, byla jejich společnost Tresko zvýhodněna oproti všem ostatním účastníkům dražby.

Ostatním zájemcům bylo aukční kartou sděleno, že po koupi státního podniku Rybena budou muset platit ještě další vysoké závazky tohoto podniku vůči Stolbově norské společnosti Czechoslonor. Ostatní zájemci údajně neměli tušení, že takové závazky existují.

Unikl soudu
V minulém týdnu přišlo bývalému konkurznímu správci Jaromíru Vaškovi z Nejvyššího státního zastupitelství sdělení, že s privatizací Rybeny si již nemusí dělat starosti. Stolba k soudu nepůjde.

„Nemohu říct, že by nebyla na straně nejvyššího státního zástupce Zemana a jeho náměstka Mečla snaha věc oživit. Zeman z mého podnětu podal v roce 2012 na ministerstvo spravedlnosti návrh na podání stížnosti pro porušení zákona k Nejvyššímu soudu ČR.

Ministerstvo to odmítlo – věc odložilo. Se zdůvodněním, které se zdá podivné i spolku Šalamoun, který se snažil tuto věc též rozhýbat. Z procesních důvodů již nelze asi nic dělat.

Stav je definitivně takový: Dozorový státní zástupce v Litoměřicích zjistil v roce 2009, že Štolba spáchal trestný čin při privatizaci Rybeny. Štolba byl proto i obviněn.

Potom   ale státní zástupce došel k názoru, že se nejedná o privatizační trestný čin s dvacetiletou privatizační promlčecí dobou. Běžná kratší promlčecí doba už uplynula a Štolbu proto nelze již stíhat. Proto státní zástupce trestní stíhání v roce 2010 zastavil. Právní moci zastavení nabylo v roce 2011.

„Nejvyšší státní zastupitelství teď napsalo, že věc lze otevřít již jen povolením obnovy řízení. O čemž však pochybuji. Podle mne již procesně není možné zastavení trestního stíhání překonat," uvedl Vašek.

Podle některých právníků bylo možné nechal až na soudu, aby posoudil, která promlčecí lhůta v tomto případě platí, zda delší privatizační, nebo kratší – obecně zlodějská.

Arbitráž? Těžko
Stolbova firma Czechoslonor byla nově založená firma, a zdá se, že nevykazovala žádnou činnost, a v ČR, prakticky neinvestovala, stejně jako sám Stolba. Přesto Stolba po prohlášení konkursu na Rybenor v roce 2005 tvrdil, že byly znehodnoceny jeho investice. Koncem roku 2007 se rozšířila zpráva, že Stolba povede proti ČR mezinárodní arbitráž kvůli škodě 330 milionů Kč.

Dodnes se arbitráž ohledně Stolby či Rybenoru nekoná. Postupně se ukazuje, že Česká republika nepoškodila Stolbu, ale zdá se, že spíše Stolba mohl poškodit ČR a řadu věřitelů.

Insolvenční smyčka
Kromě letos v červenci ukončeného privatizačního případu Rybeny byl v roce 2010 na Stolbu podán insolvenční návrh. V roce 2011 byl ústeckým krajským soudem prohlášen osobní úpadek Edvarda Stolby, a byl na jeho majetek prohlášen konkurs. V roce 2012 rozhodnutí nabylo právní moci.

Již loni Deník uvedl, že v rámci insolvenčního řízení v polovině  roku 2011 Stolba zjistil, že  vlastně neumí česky. Byť od počátku devadesátých let v ČR podnikal a s češtinou problém nikdy neměl.

„V rámci konkurzního řízení při jednání vždy hovořil Štolba česky," uvedla soudkyně ústeckého krajského soudu Jaroslava Mištová.
Nyní při jednání před soudem či orgány činnými v trestním řízení Stolba česky neumí a vyžaduje tlumočníka. Deník již uvedl, že nejde o malé částky: V rámci Stolbova insolvenčního řízení bylo tlumočnici vyplaceno ze státní kasy přes 50 tisíc Kč.

Zadržte Stolbu!
Do Stolbova insolvenčního řízení byly pravomocně uznány soudem pohledávky věřitelů v celkové výši přes 57 milionů Kč. Stolba přiznal majetek nedosahující hodnoty jednoho milionu českých korun.

To vyvolalo pochybnosti. Protože je důvodný předpoklad, že Stolba zatajuje majetek, ústecký krajský soud Stolbu vyzval, aby učinil prohlášení o svém majetku. Nesplnění této povinnosti je trestným činem. Stolba přesto prohlášení neučinil.

Na dotaz u ústeckého soudu jsme se dozvěděli, že se jednání vyhýbá, na předvolání k soudu nechodí. Soud byl nucen vyzvat policii, aby Stolbu předvedla.

Jak Deník již informoval, policie Stolbu nenašla a k soudu nepředvedla. Soudu nakonec nezbylo, než podat na česko – norského hříšníka trestní oznámení a požádat státní zastupitelství o vstup do Stolbova insolvenčního řízení. Stalo se tak 20.7.2012 – shodou okolností týden před ukončením konkurzu jeho bývalého Rybenoru.

Celorepublikové pátrání po Stolbovi bylo policií vyhlášeno  4. října letošního roku, tedy před měsícem.

Paralelní kauza
V souvislosti s konkursem Rybenoru probíhá trestní řízení vedené se správci konkursní podstaty ze společnosti PROF – konkursní správce z Liberce. Prý si správci konkursní podstaty řekli o úplatek. Trestní oznámení podal jednatel Rybenoru Stolba.

Deníku se podařilo zjistit, že ještě před podáním trestního oznámení na správce bylo úředně zaznamenáno Stolbovo vyjádření, že „ve věci se angažuje pouze proto, že nehorázný požadavek správců hodlá zdokumentovat a následně využít v připravované žalobě proti českému státu, neboť je přesvědčen, že již okolnosti vedoucí k prohlášení konkursu byly zmanipulovány a byla tak zmařena jeho investice".

(Uvedeno v „Úředním záznamu" sepsaném dne 5. listopadu 2007 pracovníkem Policie ČR OŘ SKPV v Ústí nad Labem. Záznam byl dle razítka na „záznamu" vyznačeném předán Policii ČR OKFK v Ústí nad Labem dne 7.11.2007).

Byla to tedy snaha udělat si zázemí pro arbitráž, ke které ale nemá, podle dobře informovaných zdrojů, dostatek podkladů, aby měl naději na úspěch?

Jisté je, že nakonec došlo k soudnímu jednání ohledně údajného úplatku, který měli požadovat konkurzní správci Rybenoru.

Konkurzní správci byli odsouzeni, jenže po mnoha měsících strávených ve vězení byly rozsudky nad konkurzními  správci z PROFu zrušeny dovolacím Nejvyšším soudem ČR.

Po opětovném druhém odsouzení správců zrušil další rozsudek již přímo odvolací soud. Hlavní líčení ve třetím kole, které probíhá teď, nebylo zatím zahájeno.

Znalkyně dosud zpracovává posudek zadaný před rokem, 31. října 2011. Posudek má říct, zda správci způsobili konkursním věřitelům Rybenoru nějakou škodu. Přitom ale tato odpověď již je prakticky známa:

Ústecký krajský soud uzavřel konkurz poté, co byly věřitelům vyplaceny všechny peníze získané prodejem majetku Rybenoru. Po odečtení nákladů konkursního řízení – včetně odměny správců konkursní podstaty.

Odměna byla rozdělena mezi správce liberecké společnosti PROF a jeho nástupce, který funkci převzal po obvinění společníků správce ze společnosti PROF, v roce 2008.

Věřitelé i soudy tím potvrdili, že činnost libereckého správce PROF byla vykonávána řádně.


Stolba Edvard

Hledaný muž
Datum narození 26.12.1949
Pátrání vyhlášeno 4.10.2012
Bydliště – okres Litoměřice
Nebezpečný NE
Ozbrojen NE
Nakažlivá nemoc NE
Státní příslušnost Norsko (N)
Výška 180 až 185 cm
Zdánlivé stáří 60 až 65 let
Popis osoby:
POSTAVA střední
BARVA VLASŮ šedá
TVAR VLASŮ vlnitý
BARVA OČÍ zelená
Přepis pátrání Policie ČR


Druhý „internetový" život Rybenoru

Zapomeňte na to, že Rybenor zkrachoval, zapomeňte, že skončil konkurz.

Na internetu Rybenor v Žalhosticích stále žije, žije také paralelně v Mlékojedech. Organizace Czech-trade nás usvědčuje z omylu, že Rybenor zkrachoval, protože ve francouzské verzi nabídek kontaktů na firmy v ČR najdeme Rybenor.  Nebo takeit.cz uvádí Rybenor:  RYBENOR s.r.o., Rybí výrobky. Adresa: RYBENOR s.r.o., Mlékojedy 87, 41201 Mlékojedy . Telefon 420 416 737 061, E-mail: info@rybenor.cz, Web: www.rybenor.cz. Také tam je uvedeno, že aktuálně pro firmu RYBENOR s.r.o. nejsou žádné nabídky a poptávky.

Takže setrvačností žije Rybenor dále, pokud si zadáte na internetu toto jméno firmy. Na internetových stránkách obce Žalhostice je historický obraz výrobního podniku zachován tímto popisem: „Na našem katastru leží rybný závod Rybenor, který zpracovává mořské ryby. Vyrábí rybí saláty, marinády, uzené ryby , které prodává ve vlastním stánku u výrobního závodu, takže je možné nakoupit čerstvé výrobky. Závod zaměstnává cca 80 lidí." Také vás ale internetové heslo dovede do Rybenoru, tedy do oblasti ruin, kde byl prováděn výcvik psů v sutinách dne 20.9.2009 a fotografie z toho dne to dosvědčují.