Dlouhodobým záměrem města Roudnice je v tomto prostoru vybudovat sportovní komplex, který bude sloužit jak občanům města, tak i celého Podřipska, včetně turistů, přijíždějícím do tohoto regionu. Komplex sportovišť potřebuje také možnost ubytování a regenerace sportovní veřejnosti a sportovců.

Tuto vizi má naplnit výstavba školícího a ubytovacího komplexu u zimního stadionu. Jde o rozšíření stávajícího objektu zimního stadionu o školící a ubytovací kapacitu, restauraci a rehabilitační a regenerační prostory s posilovnou.

„Tento nový objekt posílí atraktivitu a návštěvnost nejen zimního stadionu, ale i celého sportovního areálu, který je významnou složkou občanské vybavenosti našeho města,“ uvedl Luboš Matek, místostarosta Roudnice nad Labem.

Areál, který na Masarykově třídě vznikne, bude obsahovat ubytovací kapacitu pro 64 osob, restauraci, posilovnu, saunu a kompletní rehabilitační zázemí pro sportovce i veřejnost.

Nové zázemí pro volejbalisty
V rámci projektu je počítáno i se zcela novým zázemím pro volejbalový klub, jako kompenzace za zbourání jejich staré klubovny. „Volejbalisté tak po letech konečně získají odpovídající zázemí pro svou činnost a věřím, že nová klubovna podpoří zájem mládeže o tento sport,“ uvedl Matek.

Rozpočet města stavba nezatíží
Výstavbu hotelu provede jako investor i majitel Město Roudnice nad Labem. Vzhledem k tomu, že město potřebné fnanční zdroje nevlastní, vypsalo výběrové řízení na dodavatele stavby včetně fnancování projektu a zároveň výběrové řízení na pronájem komplexu.

Město tak nepotřebuje prostředky na výstavbu, ta bude uskutečněna formou dodavatelského úvěru, který bude hrazen z nájemného za sportovní komplex. Rozpočet města nebude zatížen úvěrem ani zástavou.

Cílem je dosáhnout situace, kdy pronájem za komplex uhradí dostavbu areálu. „Předpokládaná doba realizace projektu je 18 měsíců,“ sdělil Tomáš Šenfeldr, jednatel společnosti, která se na výstavbě bude podílet.

- Návrh předpokládá výstavbu objektu s ubytovací kapacitou ve 33 dvoulůžkových pokojích se samostatným hygienickým vybavením, školícím sálem a restaurací se salonkem.
- Restaurace a salonek jsou situovány tak, aby z nich byl výhled na ledovou plochu a při příznivém počasí bylo možné využít terasu s výhledem na Tyršův stadion.
- Součástí objektu bude rehabilitační a regenerační centrum s posilovnou, které bude sloužit nejen pro uživatele ZS a ubytované hosty, ale také pro veřejnost.
- V rámci dobudování této části sportovního areálu bude postaven pro oddíl volejbalu nový objekt se šatnami a klubovými prostorami.
- Volejbalové hřiště zůstane na svém původním místě.

Tomáš Pokorný