Zkoušky podloží v ulici Žižkova a u bývalé pošty provedené v minulých týdnech odhalily, že podloží není dostatečně únosné. Stavaři při budování nádraží v minulém století použili jako podklad popílek, pravděpodobně z důvodu úspory.

„Popílek je nestandardní materiál, zhotovitel ho odtěží a aktivní zónu pod komunikacemi nahradí drceným kamenivem. V příštích dnech bude testování podloží pokračovat také přímo na ploše autobusového nádraží. Bude zajímavé sledovat, zda se popílek nalezne i zde,“ uvedla mluvčí města Lovosice Ivana Kocánková.

I tak práce probíhají podle harmonogramu. Termín dokončení, kterým je podle smlouvy první polovina ledna 2018, by se měl stihnout. Po rekonstrukci kanalizace práce pokračují dalším osazováním obrubníků, montážemi potrubí, osazením sloupů veřejného osvětlení a montáží rozvodů.

NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA

V uplynulých čtrnácti dnech také pokračoval archeologický průzkum. Hlavní stavební práce na autobusovém nádraží se zahájí v druhé polovině září.

Nádraží má projít výraznou proměnou. Nově zde bude jen pět stání (oproti předchozím sedmi), dvě odstavná stání pro dva autobusy a upraví se také šířkové poměry přilehlých komunikací. Součástí projektu je mimo jiné vytvoření nových parkovacích míst při zachování stávající vzrostlé zeleně, zachování míst pro taxi nebo úprava odvodnění.

„Díky revitalizaci získá lovosické autobusové nádraží svěží moderní podobu. Cestující se mohou těšit na nová krytá nástupiště, přehledný navigační a informační systém a nově upravené přístupové trasy k nádraží,“ uvedl Pavel Stoulil, obchodní ředitel společnosti Chládek & Tintěra, která revitalizaci provádí.

Rekonstrukce autobusového nádraží pokračuje v termínu.