Nyní se jí v této věci podařilo udělat první velký krok kupředu – vybudovat v Rovném kvalitní parkoviště se sociálním zařízením a vývěsní tabulí.

Pomohly evropské dotace

Nové parkoviště bylo vybudováno v prostoru před budovou svazu chovatelů. „Toto prostranství se nám již od začátku jevilo jako nejvhodnější, navíc je to obecní pozemek,“ říká starosta obce Josef Tachecí.

Na realizaci nového parkoviště, která stála více než 13 milionů korun, přispěla velkou měrou Evrpská Unie. Dotace pokryly celých 92,5 % uznatelných nákladů.

„V době, kdy zastupitelé odsouhlasili tento záměr, byl vypsán dotační projekt Ústeckého kraje Po stopách praotce Čecha. Prostě jsme byli, jak se říká, v pravý čas na pravém místě a s pravou myšlenkou,“ popisuje historii zrodu parkoviště starosta.

Obecní zastupitelé nezaváhali

Uspět v žádosti o dotace se podle Josefa Tachecího povedlo i proto, že zastupitelé nezaváhali. „Po vypsání dotačního programu jsme nechali rychle zpracovat projekt, a po uznání dotace jsme začali s přípravami realizace. Financovali jsme ji z překlenovacího úvěru,“ říká.

Parkoviště je dobrým začátkem

Samotnou stavbu na začátku roku sice komplikovalo nepříznivé počasí, parkoviště se ale přesto podařilo včas dokončit. Jeho slavnostní otevření proběhlo v pondělí za účasti starostů okolních obcí, radního Ústeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu Radka Vonky, poslance Josefa Šenfelda a dalších hostů.

“Ústecký kraj má turistům co nabídnout. Co nám ale dosud chybí, je infrastruktura. Já doufám, že ta infrastruktura, započatá vybudováním tohoto parkoviště, dorazí až na tu horu a návštěvníci vystoupají k rotundě po dobré cestě, budou se moci cestou podívat na informační panely a nahoře se důstojně najedí,“ uvedl Radek Vonka.

Otevřeno bude každý den

Nové parkoviště bude turistům k dispozici každý den. Není sice hlídané agenturou, ale o své vozy se lidé bát nemusí. Budou na očích zdejší obsluhy. “Stanovili jsme hodiny pro letní a zimní provoz. Otevřeno bude každný den, a to včetně sobot a neděl,“ upřesňuje starosta obce.

Parkovné bylo stanoveno na 50 korun a doba stání je libovolná. Návštěvníci Řípu tu budou moci parkovat až do zavírací hodiny.

„Během zkušebního provozu se nám už stalo, že přišel majitel auta až v pozdních večerních hodinách. Přijede–li někdo pozdě odpoledne, doporučujeme nechat vůz raději venku,“ prozradil starosta.

Hora patří rodu Lobkowiczů

Do budoucna by se měly služby pro turisty na Řípu dále zlepšovat. Hora je ale nyní majetkem rodu Lobkowiczů a realizace těchto plánů je komplikovaná.

„Je to významná národní památka a měl by se tomu dát nějaký řád. Pokud by vše bylo upraveno zvláštním zákonem, bylo by to mnohem snazší. Mělo by se také určit, co se tu smí a co ne. Myslím si, že politické kampaně a pořádání pochybných koncertů na Říp nepatří,“ zdůrazňuje jeden z iniciátorů snah o zvelebení Řípu, starosta Vražkova Oto Sedláček.