Pod vedením Lenky Paškové Špeciánové zasedá každý měsíc a vždy se zabývá několika náměty či problémy, které vzešly od místních obyvatel. Poslední veřejnou schůzi navštívilo 20 spoluobčanů, což je počet, který nezaznamenají ani některá zasedání zastupitelstva ve větších obcích nebo dokonce městech.

Účastníky zajímalo, jak město postoupilo v případě budování stezky mezi obcí a městem. Vypravit se z místa na místo pěšky nebo na kole, natož s kočárkem po frekventované silnici, je velmi nebezpečné. Pro realizaci je vydán souhlas všech vlastníků pozemků, s výjimkou jednoho, s kterým je dohoda na spadnutí.

„V příštím roce bychom měli mít akci projektově připravenou. Hotový je rovněž projekt pro územní řízení protipovodňových opatření, v jehož případě máme rovněž souhlas většiny majitelů dotčených pozemků," vysvětlil starosta Štětí Tomáš Ryšánek.

Počeplice byly jedinou místní částí města Štětí, která byla při poslední povodni v roce 2013 zaplavena. Pro případ dalšího řádění vodního živlu by měla být od Labe oddělena zemním valem.