Vedoucí terezínského odboru rozvoje, výstavby a správy majetku Robert Czetmayer připomněl, že projekt se připravoval dlouhých čtrnáct let. „Prošli jsme si martyriem shánění peněz. Vyšel nám až třetí pokus žádosti o dotaci a poté jsme řešili, jak uhradit zbývajících zhruba padesát procent nákladů. Kromě ministerstva zemědělství nám pomohl také Ústecký kraj a Severočeská vodárenská společnost,“ popsal Czetmayer.

Hejtman Oldřich Bubeníček, který se spuštění provozu také účastnil, potvrdil, že Terezín by s ohledem na omezené finanční zdroje nemohl bez pomoci tak náročný projekt zrealizovat. „Je dobře, že to konečně vyšlo. Čistička i kanalizace má své opodstatnění i s přihlédnutím k tomu, že vesnice leží na břehu Labe. Pokud chceme mít řeku v rámci možností čistou, tak čističky kolem ní být musí,“ uvedl hejtman.

Projektant Severočeské vodárenské společnosti Petr Plichta přiblížil, že čistírna a kanalizace má kapacitu pro dvě stovky uživatelů, což je pro současných zhruba 150 obyvatel Počapel dostačující. 

Provozovatelem celého zařízení budou Severočeské vodovody a kanalizace. Počapelští tak budou za stočné platit stejný tarif jako zbytek uživatelů v severních Čechách.

Čistírna odpadních vod v Počaplech stojí naproti kostelu na okraji obce. Odpadní vody se do ní odvádějí pomocí kombinované kanalizace. Tvoří ji gravitační kanalizace se dvěma čerpacími jímkami a kanalizačními výtlaky o celkové délce 1245 metrů.

„Stávající septiky budou nyní postupně vyřazovány z provozu, vydezinfikovány a zasypány vhodným materiálem,“ poznamenal Czetmayer a doplnil, že samotná stavba začala v srpnu 2018 a skončila na konci loňského roku. Celkové stavební náklady se vyšplhaly na bezmála 19 milionů korun bez DPH.

Řada dalších, především malých obcí v litoměřickém okrese však na kanalizaci ještě čeká. Podle dat z Českého statického úřadu žije v okrese bezmála 120 tisíc lidí. Mluvčí Severočeských vodovodů a kanalizací Iveta Kardianová informovala, že na kanalizační řad je v současné době připojeno 91 610 obyvatel Litoměřicka.