Hlavním bodem byly informace k přípravě těžby štěrkopísku v lokalitě Počaply I, o které pohovořil Miroslav Mužík, zástupce Českých štěrkopísků. K problematice těžby byla iniciována žádost opozice v zastupitelstvu na vypsání referenda.

„Po posledním mimořádném jednání zastupitelstva, kde jsem si vyslechla spoustu nadávek, jsem byla překvapená kultivovaným vystupování účastníků této diskuse. Myslím, že i díky tomu se podařilo většinu nejasností vysvětlit," uvedla starostka města Hana Rožcová.

Mezi zásadní informace na schůzce patří to, že na dotčené lokalitě leží výhradní ložisko, jež je majetkem státu, nikoliv vlastníka pozemku, kterým je už těžební společnost. V současné době se upřesňuje hranice těžby a po jejím stanovení firma požádá Báňský úřad o povolení dobývání. Firma chce po jeho získání přistoupit k těžbě za zhruba sedm let.

„Té by se dalo zabránit pouze tehdy, když by se našly kvalifikované argumenty, které by napadly už ministerstvem schválené vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí," doplnil Robert Czetmayer, tajemník města.

Na setkání došlo k dohodě, že se osadní výbor nejprve zeptá samotných obyvatel Počapel, zda chtějí k těžbě referendum, nebo ne. „Dnes 2.2. jim k tomu budou rozeslány anketní lístky. Vyhodnocení budou mít zastupitelé k dispozici na svém zasedání 15. února," dodala starostka.

Pokud se zastupitelé rozhodnou pro vyhlášení referenda, neproběhne jen v Počaplech, ale ve všech pěti městských volebních obvodech. Náklady na jeho pořádání by mohly dosáhnout až 60 tisíc korun, a to i v případě konání s jinými volbami. Referendum musí mít vlastní volební komise i oddělené volební místnosti.

Je tedy otázka, zda to nebudou vyhozené peníze. Podle vyjádření Miroslava Mužíka by totiž případné negativní stanovisko k těžbě, plynoucí z referenda, nemělo mít na rozhodování Báňského úřadu žádný vliv. České štěrkopískovny jsou připraveny v případě povolení těžby přispět na vybudování kanalizace v Počaplech, která patří mezi priority města.