„Vede to k likvidaci občanské vybavenosti na venkově. Pošta by přitom naopak měla lidem na venkově zajišťovat více služeb jako je kopírování listin, odesílání faxů a emailů a jistě by se našel další doplňkový sortiment," reagovala ploskovická starostka Věra Petrů na fakt, že Česká pošta zkracuje provozní dobu a ukončila pracovní poměr s vedoucím pobočky.

Podle mluvčí České pošty Marty Selicharové lidé z okolí o služby nepřijdou „Doručování v obci je od října zajištěno prostřednictvím motorizovaného doručování Depa Lovosice 70. Úprava hodin pro veřejnost byla se starostkou obce projednána," uvedla.

Jenže obě strany se liší v tom, jak vzájemná komunikace probíhala. „Argumentem manažerky obvodu bylo, že ploskovická pošta je ztrátová. To ale není podstatné, vždyť v každém podniku jsou ziskové pobočky, které vyrovnávají ty méně úspěšné. Směr vývoje České pošty je pro normálního občana nepochopitelný a svým způsobem ponižující," konstatovala starostka Věra Petrů.

Podle ní Česká pošta vykázala za rok 2012 čistý zisk 293 milionů korun. „Klademe si otázku, zda pošta klame obecní úřady či je za tím zcela něco jiného," podotkla ploskovická starostka. „Argument manažerky pošty, jak to skvěle funguje ve světě,  nelze použít pro místní podmínky. Naopak Česko se s nadprůměrně hustou sítí přizpůsobuje standardu Evropské unie."

Jenže mluvčí pošty Marta Selicharová s popisem jednání mezi manažerkou pošty a starostkou nesouhlasí. „Manažerka obvodu při jednání nepoužila argumentaci o ztrátové poště, jak tvrdí paní starostka. Ale předložila přehled o počtech poštovních transakcí, které se na dané pobočce vykonají.  Kamenná pobočka není v obci uzavřena – občané mohou služby Poštovní spořitelny využívat v rámci hodin pro veřejnost."

Podle Selicharové bude podání zásilek, prodej zboží či výplata důchodů nově probíhat přímo  doma u obyvatel obcí.