Finanční podporu na ni získali díky programu „Škola pro udržitelný život“, který společně vyhlašují Nadace Partnerství a Středisko ekologické výchovy SEVER.

Akce je vyvrcholením celoročního projektu. Během něj škola založila v zámeckém parku, kde stojí, naučnou stezku.

„Do parku bylo umístěno deset tabulí s tematickým zaměřením na jednotlivé ekosystémy - rybník, louka, les, park, arboretum, fauna a flora. Jedna tabule se věnuje historii obce a zámku Ploskovice a jedna ochraně životního prostředí a ekologickým problémům. Ke každé tabuli žáci vytvořili pracovní listy a vymysleli různé otázky. Na závěr stezky, která je zakončena na zámku, si zájemci mohou své odpovědi zkontrolovat a získat diplom. Díky pracovním listům může být stezka atraktivní nejen pro turisty, ale mohou ji využívat i okolní školy pro výuku,“ uvádí Lucie Tomášková ze Střediska ekologické výchovy SEVER.

„Žáci na svém projektu spolupracovali s obcí, CHKO, zámkem a dalšími organizacemi a dobrovolníky. Věříme, že taková spolupráce je naučí, že zapojovat se do veřejného dění má smysl,“ doplňuje Zuzana Eliška Veselá z Nadace Partnerství.

„Díky programu jsme se naučili společně plánovat a vytvářet projekt krok za krokem, komunikovat lépe s veřejností i prezentovat dění ve škole. Pro samotnou realizaci je samozřejmě důležitá i finanční pomoc, kterou jsme obdrželi i díky společnosti Toyota Logistic Services Czech,“ komentuje Zuzana Hrdličková, učitelka ZŠ Ploskovice a koordinátorka celého projektu.

Kateřina Urbanová