Vyplývá to z plánu výstavby, jejímž investorem je Ústecký kraj. „Vzhledem k našim ekonomickým možnostem se realizace nové komunikace u Libochovic předpokládá na etapy,“ konstatovala mluvčí kraje Magdalena Hančíková.

„Jako první se má začít stavět komunikace mezi silnicemi II/247 a II/237, které přivádějí auta do Libochovic z Klapého a Chotěšova,“ řekla starostka Libochovic Jana Holá.

„Veškerá doprava ale bude stažena zpět do města. Nejpostiženější nadále zůstanou ulice Čechova a Vrchlického.“

Podle Hanáčkové by měla druhá etapa pokračovat od křižovatky nové komunikace se silnicí II/237 až k obci Křesín, kde by se napojila na stávající II/246.

„Realizace první etapy je předpokládána v letech 2013–2014, a to jen v případě získání dotace z evropských fondů,“ upozornila mluvčí Ústeckého kraje.