„Dokumentace postrádá některé údaje, bez nichž nelze záměr odpovědně a objektivně posoudit,“ konstatovala ve zprávě Žídková. Navrhla proto celou řadu bodů k dopracování, například aby byla doplněna hluková studie nebo specifikovány konkrétní veřejné komunikace, které bude dopravní obsluha areálu vepřína využívat především u přepravy kejdy. Dále také požadovala upřesnění o zabezpečení jímek na kejdu z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod a způsob monitorování případného průsaku.

„Doporučuji doplnit vyhodnocení případných negativních vlivů včetně dopravy na Evropsky významnou lokalitu Vrbka a Přírodní památku Slatiniště u Vrbky včetně případného dotčení ochranného pásma, neboť obsah dokumentace nedostatečně hodnotí možné negativní vlivy na zvláště chráněná území a Naturu 2000,“ uvedla dále Žídková.

Nový vepřín chce firma ve Vrbce, místní části Budyně nad Ohří, postavit po demolici toho stávajícího, který je už řadu let mimo provoz.
Lidi ve Vrbce a okolí plány na velkokapacitní vepřín vyděsily. Odmítají ho

Rozhodnutí o vrácení záměru k přepracování a doplnění lidé ve Vrbce vítají. Jedním z nich je také Miloš Jirsa, který o zastavení záměru aktivně usiluje. „Je to pro nás vyhraná bitva, ale válku jsme zatím nevyhráli,“ poznamenal s tím, že jako občané měli proti plánům dostatek přesvědčivých argumentů a připomínek. 

„Nyní budeme čekat na přepracovanou dokumentaci a znovu k ní budeme uvádět připomínky, protože vepřín si ve Vrbce nepřejeme, i kdyby byl sebemodernější. Přes veškerá opatření tu zápach a negativní vliv dopravy bude,“ shrnul Jirsa.

Společnost Agro Jesenice, která za plány na výstavu vepřína stojí, dostala nyní tříletou lhůtu na doplnění dokumentace. Předseda představenstva společnosti Josef Kubiš se k verdiktu kraje o vrácení dokumentace odmítl vyjádřit. „Nezlobte se, ale nechci to komentovat,“ reagoval na dotaz Deníku.

Legiovlak přijel do Lovosic
FOTO: Na nádraží do Lovosic dorazil Legiovlak. Zůstane tu až do neděle

Lidé ve Vrbce se o záměru vybudovat velkokapacitní vepřín dozvěděli letos v květnu. Investor plánuje postavit ho na místě stávajícího, už nefunkčního areálu, který se do roku 2007 využíval jako kravín a vepřín. Budovy a většina okolních polí patří jeho dceřiné společnosti Zepos v Radovesicích, kde už jeden vepřín provozuje.

Kapacita plánovaných stájí ve Vrbce má podle původního záměru být 6 120 kusů. Budou tam umístěna zvířata na výkrm a dochov. Obyvatelé vesničky, kterých tu žije přibližně stovka, se nejvíce obávají zápachu, hlukové i dopravní zátěže, kontaminace spodních vod či snížení ceny svých nemovitostí. Vadí jim také jen pársetmetrová vzdálenost od obytných domů.

Odpůrci plánovaného vepřína, kromě písemných vyjádření k záměru, iniciovali také petici. Své podpisy pod ní nakonec připojilo 410 lidí nejen z Vrbky, ale i nejbližšího okolí.

Konkurzní správkyně Martina Jinochová Matyášová (vlevo) podepisuje s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem dokumenty o prodeji rumburské nemocnice
Do Krajské zdravotní směřují další dvě nemocnice. Litoměřická a v Rumburku