„Dokumentace postrádá některé údaje, bez nichž nelze záměr odpovědně a objektivně posoudit,“ konstatovala ve zprávě Žídková. Navrhla proto celou řadu bodů k dopracování, například aby byla doplněna hluková studie nebo specifikovány konkrétní veřejné komunikace, které bude dopravní obsluha areálu vepřína využívat především u přepravy kejdy. Dále také požadovala upřesnění o zabezpečení jímek na kejdu z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod a způsob monitorování případného průsaku.

„Doporučuji doplnit vyhodnocení případných negativních vlivů včetně dopravy na Evropsky významnou lokalitu Vrbka a Přírodní památku Slatiniště u Vrbky včetně případného dotčení ochranného pásma, neboť obsah dokumentace nedostatečně hodnotí možné negativní vlivy na zvláště chráněná území a Naturu 2000,“ uvedla dále Žídková.

Rozhodnutí o vrácení záměru k přepracování a doplnění lidé ve Vrbce vítají. Jedním z nich je také Miloš Jirsa, který o zastavení záměru aktivně usiluje. „Je to pro nás vyhraná bitva, ale válku jsme zatím nevyhráli,“ poznamenal s tím, že jako občané měli proti plánům dostatek přesvědčivých argumentů a připomínek. 

„Nyní budeme čekat na přepracovanou dokumentaci a znovu k ní budeme uvádět připomínky, protože vepřín si ve Vrbce nepřejeme, i kdyby byl sebemodernější. Přes veškerá opatření tu zápach a negativní vliv dopravy bude,“ shrnul Jirsa.

Společnost Agro Jesenice, která za plány na výstavu vepřína stojí, dostala nyní tříletou lhůtu na doplnění dokumentace. Předseda představenstva společnosti Josef Kubiš se k verdiktu kraje o vrácení dokumentace odmítl vyjádřit. „Nezlobte se, ale nechci to komentovat,“ reagoval na dotaz Deníku.

Lidé ve Vrbce se o záměru vybudovat velkokapacitní vepřín dozvěděli letos v květnu. Investor plánuje postavit ho na místě stávajícího, už nefunkčního areálu, který se do roku 2007 využíval jako kravín a vepřín. Budovy a většina okolních polí patří jeho dceřiné společnosti Zepos v Radovesicích, kde už jeden vepřín provozuje.

Kapacita plánovaných stájí ve Vrbce má podle původního záměru být 6 120 kusů. Budou tam umístěna zvířata na výkrm a dochov. Obyvatelé vesničky, kterých tu žije přibližně stovka, se nejvíce obávají zápachu, hlukové i dopravní zátěže, kontaminace spodních vod či snížení ceny svých nemovitostí. Vadí jim také jen pársetmetrová vzdálenost od obytných domů.

Odpůrci plánovaného vepřína, kromě písemných vyjádření k záměru, iniciovali také petici. Své podpisy pod ní nakonec připojilo 410 lidí nejen z Vrbky, ale i nejbližšího okolí.