Zájemci musí dát nabídku nejpozději do 16. září. A to i s výší nájemného, které můžou platit, minimálně to však má být 165 tisíc měsíčně. Musí složit i peněžní jistotu 330 tisíc a investovat aspoň 6 milionů do technologií a zařízení. „Objekt je vhodný spíše pro malé a střední provozy, nikoliv pro průmyslovou velkovýrobu s ohledem na existující kapacitní omezení v oblasti dopravní obslužnosti,“ upřesnil Václav Härting, vedoucí majetkového odboru.