To jsou dva příklady projektů, které se podařilo v uplynulých letech církvi v litoměřickém okrese uskutečnit. Do těchto a dalších šesti míst pozvalo včera novináře tiskové středisko České biskupské konference (ČBK).

Účastníci se podívali do míst, kde církev financuje a realizuje projekty pro společnost a kde se prolíná jak péče o kulturní historické dědictví a hospodářsky vyvážené využití majetku, tak důraz na duchovní rozměr člověka v duchu církevní tradice.

Část objektů v klášterním areálu Doksany, který byl založen na počátku 12. století a tři roky v něm pobývala i svatořečená Anežka Česká, odkoupilo v 90. letech minulého století strahovské opatství. V roce 1998 sem pozvalo sestry premonstrátky z Krakova. Přišly dvě.

Dnes ženský klášter, jediný v Čechách, obývá sedm sester, tři jsou již v důchodovém věku. Vedle duchovní činnosti se věnují pracím v krejčovské dílně, pěstují bylinky, které upravují do čajů a vonných balíčků a jsou základem pro bylinné likéry.

„Když jsme sem přišly, byly jsme zděšené, jak objekty vypadaly po hospodaření státního statku a předchozích uživatelů. Stavby byly zanedbané, rozpadající se, v klášterních místnostech zbytky hnoje, v lepším případě s udusanou hlínou. K živobytí jsme měly sto dolarů a asi deset tisíc korun na účtu, to díky darům věřících a dobrých duší. Ani dnes nepotřebujeme víc peněz a děkujeme za každý dar," říká představená kláštera sestra Alberta.

V první etapě činily náklady na opravu jednoho křídla kláštera zhruba 50 milionů korun, v něm sestry pobývají. V dalších letech se investovalo při postupných pracích na druhém křídle dalších asi 20 milionů korun. Sem můžou sestry přivést návštěvy. Premonstrátky se ve škále denních modliteb také obracejí s přímluvou k Bohu a svatému Norbertu, který je patronem bezdětných manželů, aby vyslyšeli prosby žen, rodin či manželských párů v jejich touze a pomoci při těhotenství, jiných potížích a problémech.

„Vedeme si evidenci proseb, které nám chodí nejen z Čech, ale z celého světa. Držíme i službu u telefonu, protože hodně tužeb dochází i jeho prostřednictvím. Modlily jsme se už za zhruba 3 000 osob a od většiny jsme dostaly i pozitivní odezvu dítě se narodilo, uzdravilo, krize rodiny byla zažehnána. To je jeden z nejkrásnějších darů za naše snažení," uvedla sestra Alberta.

Z Doksan se novináři v doprovodu generálního sekretáře ČBK Stanislava Přibyla vydali do Litoměřic, kde navštívili Diecézní dům kardinála Trochty a prohlédli si minipivovar jako příklad ekonomické udržitelnosti podnikání v církevních objektech. S geografií litoměřické diecéze je seznámil generální vikář Martin Davídek a na otázky odpovídal Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. Návštěva objektů diecéze litoměřické pokračovala návštěvou Biskupského gymnázia, základní a mateřské školy v Bohosudově a Katolické farnosti v Liběšicích u Žatce, která funguje jako součást občanské společnosti.