V minulém roce město objekt provizorně zabezpečilo, letos snad konečně barokní památku zastřeší zatím také provizorně. A měl by nastat ještě další posun. Ve hře je exekuce.

„Na Američana Johna Baileyho je uvalená exekuce,“ uvedl starosta Roudnice nad Labem Vladimír Urban. Exekucí je na majitele objektu Baileyho uvalených hned několik. „Na majitele byla podána exekuce za zdravotní pojištění, měl exekuci za nedoplatek elektřiny, dále pokutu od stavebního úřadu, finanční úřad má u něho také nějakou pohledávku,“ doplnil místostarosta Roudnice Michal Cihla.

Kdy se exekuční řízení uskuteční, zatím není jisté. Podle místostarosty Michala Cihly by se tak mělo stát v dohledné době, řádově se však může jednat o měsíce. „V současné době by měl exekutor konat, to znamená, že by měl vyhlásit dražbu a pokud to učiní, vyhlásí město mimořádné zastupitelstvo, na kterém se rozhodne, zda do té dražby Roudnice půjde či nikoliv. Pokud se dražba vyhlásí, měli bychom se přihlásit do výše své pohledávky. To je přibližně 5 milionů korun. Pokud nás někdo předraží, tak by nám ty peníze samozřejmě zaplatil. Nemovitost by potom musel zajistit sám,“ informoval Cihla.

Do té doby, než se exekuční řízení uskuteční, město státem chráněnou památku zastřeší. Ještě před rokem se uvažovalo o tom, že by mohlo pivovar zastřešit definitivně. „Domníváme se, že by v tom nebyl velký cenový rozdíl a navíc by se to nevyplatilo dělat dvakrát,“ uvedl Deníku roudnický radní Jiří Brodský v červnu 2011. Jak však tvrdí místostarosta Michal Cihla, definitivní zastřešení by mělo být dražší několikanásobně: „Zabezpečení provizorní střechy by mělo stát do čtyřech milionů korun. Pokud by se měl dělat celý kompletní dobový krov, tak by to vyšlo řádově na dvacet milionů korun, což si dovolit nemůžeme. Chceme tu památku zafixovat, zabezpečit pro budoucí generace a jakmile někdo přijde s nějakým nápadem, dotací, jak objekt využít, mohli bychom mu ji eventuálně pronajmout. Zatím je však předběžné o tom jakkoliv uvažovat objekt není v našem vlastnictví.“

Roudnický pivovar se stal majetkem amerického občana Johna Baileyho před šestnácti lety. Majitel měl s historickou památkou smělé plány. Z chátrajícího pivovaru se měl stát multifunkční objekt s restauracemi, hotelem, výstavním sálem a řadou dalších zařízení.

Vše skončilo tím, že se město Roudnice nad Labem rozhodlo usilovat o odnětí památkové ochrany nad rozpadající se budovou. Za úřadování starosty Bakeše a místostarosty Luboše Matka z památky sundalo střechu že prý padá lidem na hlavu. Pivovar to samozřejmě nezachránilo.

V současné době se díky protestům veřejnosti usiluje o zakonzervování a zachování památky. To se již z části uskutečnilo. Další práce ne střeše jsou v plánu letos. „Ukončili jsme první fázi zabezpečení objektu zafixovali jsme obvodové stěny, vyčistily se římsy a shodily se štítové stěny, které ohrožovaly celou konstrukci,“ dodal místostarosta.