Zářijové zasedání, které nebylo řádně avizováno na elektronické úřední desce obce Lukavec, bylo totiž na základě připomínky starostky sousední obce Keblice Naděždy Štětinové nutné opakovat. Občané se proto v uplynulém týdnu sešli na úřadě znovu.

„Od posledního projednávání je jedinou změnou to, že plocha koridoru vysokorychlostní trati bude na základě stanoviska ministerstva dopravy zařazena do územní rezervy,“ uvedl včera zástupce těžební společnosti Jampílek Miroslav Mužík.

Tato změna znamená, že v koridoru plánované vysokorychlostní trati se až do odvolání tohoto stavu ministerstvem těžit nesmí. „Chráněný koridor je široký 300 m po obou stranách od osy navrhované vysokorychlostní trati. Původně byla v plánu těžba na celé výměře, postupně se prostor zmenšil přibližně na polovinu,“ upřesnil místostarosta obce Vítězslav Houdek.

Někteří obyvatelé se obávají, že bude těžba v budoucnu přesto rozšířena. Těžební organizace Jampílek může totiž později usilovat o další změny.

Ministerstvo nyní hájí celé území, neboť zatím nezná přesnou polohu budoucí trati a její technické provedení. Po upřesnění podmínek bude možné znovu jednat o těžbě,“ připustil Miroslav Mužík.

Těžaři museli kvůli stanoviskům dotčených orgánů postupně ustoupit také od stavby plánované betonárny, protože byla vypuštěna ze závěrečného stanoviska ministerstva životního prostředí k posudku EIA.

„Musí se přepracovat celá studie, poté budou vše znovu posuzovat hygienici,“ řekl starosta Lukavce Josef Hlaváček. Právě krajská hygienická stanice měla vůči těžbě v poslední době největší výhrady. Přestože zpočátku vydala k těžbě souhlasné stanovisko, později ho změnila.

Proti těžbě se na uplynulých jednáních rázně ozývali někteří obyvatelé obce. Ti mají nyní díky novému jednání další možnost územní plán ovlivnit. Do 15 dnů mohou podat své připomínky. Na poslední schůzce vznesli řadu dotazů, týkajících se betonárny a rozsahu těžby.

Další otázky se týkaly zátěže pískovny na životní prostředí. Zpracované hlukové a rozptylové studie se však nyní budou kvůli změnám doplňovat.

“Myslím si, že to bylo jen opakované jednání, které nic neřeší. Věřím, že k pískovně bude vzneseno ještě množství připomínek. Přestože těžební společnost učinila řadu ústupků, jsem přesvědčen, že pískovna v Lukavci být nemá a doufám, že tady také nebude,“ vyjádřil se k jednání jeden z největších kritiků pískovny Josef Šenfeldr.

Těžební společnost i někteří zastupitelé nevidí situaci takto negativně. Slibují, že po rekultivaci vznikne z pískovny příjemné místo.