Poslední podpisy na petici přibyly v pátek 10. května. „Následuje sběr všech podepsaných petičních archů a sčítání podpisů. Začátkem příštího týdne bude petice se všemi podepsanými archy oficiálně předána na Městský úřad Litoměřice,“ hlásí petiční výbor Nemocnice Litoměřice. Zastupitelstvo města by se tímto tématem mělo zabývat na svém nejbližším zasedání, tedy 13. června.

Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč se k dané situaci zatím podrobněji nevyjádřil. „Petiční výbor se mnou dosud nejednal, nevyvolal žádné jednání, ani nezaslal informace související s chystaným postupem. Informace mám pouze z médií, se kterými petiční výbor komunikuje,“ komentuje celou situaci Chlupáč. Ten se v pátek nacházel v Kyškovicích na akci Klubu starostů malých obcí, kde s dalšími 30 představiteli obcí na Litoměřicku projednával i situaci ohledně prodeje litoměřické nemocnice. „Zaznívaly různé názory a návrhy. Věřím ale, že se mi podařilo mnohé otázky zodpovědět a vysvětlit. Cílem našeho snažení je totiž stabilizovat fungování naší nemocnice do dalších let,“ vysvětluje starosta Litoměřic na svém facebookovém profilu.

Následujícím krokem petičního výboru k zastavení celého procesu prodeje akcií litoměřické nemocnice a k vyvolání veřejné diskuse o dalším jejím fungování bude podpisová akce k návrhu na vyhlášení místního referenda.

V referendu by se obyvatelé Litoměřic měli vyslovit pro nebo proti zastavení procesu směřujícího k prodeji nemocnice soukromoprávnímu subjektu. „Podpisová akce pro návrh na konání místního referenda bude probíhat od 13. května. Podpořit ji bude možné na čtyřech místech v Litoměřicích, a to před nemocnicí, před Kauflandem, na Mírovém náměstí v knihkupectví Martin a v Pokratické lékárně Jepharma,“ upřesňuje Martin Bukvář, člen petičního výboru a odborový předák nemocnice v Litoměřicích. Aby však mohlo být referendum vypsáno, je třeba, aby ho v rámci podpisové akce podpořilo minimálně 20 procent z občanů starších 18 let s trvalým bydlištěm v Litoměřicích. Obec pak má na reakci na takto podaný podnět občanů 90 dní. V této době nesmí v dané záležitosti činit žádné kroky či přijímat rozhodnutí.

Ekonomické důvody

O záměru prodeje 100 % akcií litoměřické nemocnice jednala Rada města na svém zasedání 11. března. Podle místostarosty a poslance Karla Krejzy nešlo o politické, ale o ekonomické rozhodnutí. Město totiž musí nemocnici čím dál víc přispívat na mzdy. „Nechci být svědkem toho, že nebudeme moct investovat do oprav škol nebo silnic,“ varoval Krejza. Rozhodnutí o záměru prodeje akcií okamžitě spustilo vlnu nesouhlasu jak mezi opozičními zastupiteli, tak u veřejnosti. Proti plánu vedení města se ostře staví i veřejná facebooková skupina Nedovolíme radnici prodat nemocnici! s téměř 2000 členy. Zachování nemocnice v majetku města podpořila většina lidí též na veřejném fóru Desatero priorit Litoměřic v polovině dubna. Obě strany se v diskuzi utkají na dalším veřejném fóru, které se uskuteční 11. června.