V rekreačním středisku v Holanech se totiž sešly pěstounské rodiny z celého Ústeckého kraje. Celkem se pobytu zúčastnilo 30 dospělých a 47 dětí od jednoho do 18 let.

„My jsme zde měli 17 dospělých s 26 dětmi," uvedla Sylva Svobodová z odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Litoměřicích, který se podílel na organizaci akce pořádané Krajským úřadem Ústeckého kraje. Rodiny se věnovaly rozmanité rukodělné činnosti, absolvovaly olympiádu, různá soutěžní klání, nechyběl ani táborák a hudba v podání křešické Pustajky.

„Rozmarýnu za perfektní přípravu programu velmi děkujeme," nešetřila slovy chvály Sylva Svobodová.

Litoměřický úřad pořádá společný víkend pěstounských rodin každý rok. Již nyní se děti a jejich rodiče mohou těšit na vánoční setkání, které proběhne v Litoměřicích.