„Letošní setkání probíhalo pod heslem „Jsme spolu rádi“. Proto jsme akce nedělili na programy určené pro děti a na programy pořádané pro dospělé. Do všech činností se mohli zapojit společně rodiče i děti,“ uvedla pracovnice pro náhradní rodinnou péči Městského úřadu v Litoměřicích Sylva Svobodová.

Sobotní program byl opět připraven ve spolupráci s litoměřickým Domem dětí a mládeže Rozmarýn. Děti i dospělí se věnovali celé dopoledne ručním pracím.

„Každoroční setkávání pěstounských rodin je především poděkováním a oceněním pěstounské péče. Letos, stejně jako v loňském roce, se velkou měrou na úspěchu setkání podílely pracovnice Rozmarýnu, za což jim velmi děkujeme. Navázaná spolupráce se tak již pomalu stává tradicí,“ konstatovala Sylva Svobodová.

Městský úřad v Litoměřicích jako jeden z mála víkendová setkání pro své pěstounské rodiny každoročně pořádá.

Eva Břeňová