Dobrovický cukrovar si z regionu odvezl první dodávky ke zpracování. Pěstitelé s ním každý rok bojují o výši ceny, v příštím roce je navíc čeká vstup do avizovaného bezkvótového období.

Mezi prvními začala už od poloviny září sklízet řepu společnost Astur ve Straškově Vodochodech. „Máme sklizeno zhruba 50 ze 370 hektarů. Osevní plochu s cukrovkou jsme udrželi, ale před dvěma lety jsme byli nuceni vlivem zdlouhavých jednání o výkupních cenách plochu snížit. Počasí nám zatím přeje, řepa se kombajnům z vlhké půdy lépe dobývá, vytrvalý déšť by ji naopak zkomplikoval. Cukernatost se pohybuje kolem 18 %, což je v tuto dobu standardní hodnota. Mohla být vyšší, kdyby cukr v bulvách nezředily předchozí dešťové srážky," říká Miroslav Novák, ředitel společnosti.

Cukrovar Dobrovice si od straškovského pěstitele už odvezl ke zpracováním dvě dodávky, zhruba 6 500 tun řepy. Společnost předpokládá, že sklizeň ukončí do poloviny listopadu. Poslední dodávku má naplánovánu na polovinu ledna, záleží ovšem na klimatických podmínkách. Dlouhé skladování na haldách při teplejším zimě může podpořit hnilobu bulev a způsobovat snížení cukernatosti.

Pěstitelé cukrovky, respektive jejich svaz, byl každý rok v tvrdém jednání se zpracovatelem o výkupních cenách. Zemědělci také nedostávají peníze hned po zpracování, ale ve třech splátkách.

Například poslední vyúčtování ze sklizně v roce 2015, podle toho, jak zpracovatel cukr zpeněžil, dostanou letos na podzim. Cena za letošní dodávky v první etapě se bude pohybovat do 750 korun.

„Dosud se ceny za cukrovku dělily na tři kategorie, jedna na zpracování na cukr, druhá na zpracování pro bioetanol a třetí za nadúrodu, která je pouhých 500 korun. V příštím roce už tyto kategorie nebudou platit, náš svaz se dohodl se zpracovatelem na minimální garantované jednotné ceně 710 korun za tunu. Naše družstvo má zatím sklizenu cukrovku ze zhruba 40 hektarů, což je asi třetina plochy. Na bezkvótové období, avizované už pro příští rok, se začínáme připravovat," uvedl Otakar Šašek, ředitel ZD Klapý a předseda Svazu pěstitelů cukrovky v regionu Čechy.