K demolici však nedošlo kvůli přeložce trafostanice, kterou realizuje ČEZ. Ta stará totiž stojí právě v místě plánované stavby. Dva pavilony, které svým technickým stavem a zázemím pro vystavovatele a návštěvníky již neodpovídají trendům současné doby, tak při podzimním veletrhu zažily svou derniéru. Neplánované zdržení stavby však nakonec může pro město být přínosem.

„Znovu byl otevřen Regionální operační program Severozápad a budeme usilovat o dotaci na realizaci projektu stavby nové víceúčelové haly," informoval místostarosta a jednatel města ve společnosti Zahrada Čech Václav Červín.

Navržena je tak, aby sloužila jak pro výstavní, tak ale i pro kulturní a sportovní akce. Součástí má být i mobilní tribuna pro 300 až 500 lidí. Její plášť bude odnímatelný tak, aby v případě pěkného počasí mohla být volně průchozí. „Příští podzimní veletrh Zahrady Čech bychom již už chtěli představit veřejnosti," nastínil Václav Červín.

Eva Břeňová