Právě kvůli instalaci nového počítačového software nemohly být od 25. března na pověřených úřadech vydávány e–pasy. „Při zaznamenávání biometrických prvků nyní přibude pro žadatele jediný úkon, kdy přiloží prst na krabičku, která sejme papilární linie,“ přiblížila novinku Jaroslava Štoková ze správního odboru Městského úřadu v Litoměřicích.